10 juli 2020

WODC: TuVo bevordert vroege start integratie in Nederland

WODC: TuVo bevordert vroege start integratie in Nederland
Hoewel de omstandigheden niet altijd gunstig waren is INLIA er in geslaagd aan te tonen dat kleinschalige opvang, waarin vluchtelingen vroeg starten met integratie, mogelijk is. Dat concludeert het WODC in zijn rapport 'Procesevaluatie pilot Tynaarlo'.


Kleinschaligheid van opvang bevordert een vroege integratie van statushouders (erkende vluchtelingen) in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit de rapportage van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie & Veiligheid, over de TussenVoorziening van INLIA in Eelde. Het 'Eindrapport Procesevaluatie Pilot Tynaarlo’ is op 2 juli aangeboden aan de Tweede Kamer, nu de pilot bijna twee jaar draait. De pilot is voortgekomen uit het eerste TuVo-project, dat eveneens twee jaar liep, vanaf juli 2016.

In de TuVo doorlopen gasten een intensief programma van 10 tot 12 weken, waarin ze Nederlandse taalles krijgen en kennis opdoen van de Nederlandse samenleving. Daarna verhuizen ze naar hun nieuwe woonplaats. De deelname aan het programma is met 97% bijzonder hoog, constateert het WODC. De wetenschappers denken dat dit te danken is aan de persoonlijke betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers van INLIA, die gasten aanspreken op (gebrek aan) deelname. “Deze persoonlijke benadering wordt mede mogelijk gemaakt door de kleinschaligheid”, schrijven ze verder.

 

Koningsdag TuVo 2020 attributen


De TuVo maakt gasten vertrouwd met Nederlandse cultuur, gebruiken en feestdagen, zoals hier met Koningsdag

Het WODC stelt dat de omstandigheden voor de uitvoering van de pilot niet altijd gunstig waren. Zo had INLIA geen toegang tot informatiesystemen van het COA, waardoor relevante informatie niet altijd bekend was. Daarnaast werden er veel gasten geplaatst die niet in de regio kwamen te wonen (zoals de bedoeling was), maar ver daar buiten. Dat maakte het organiseren van een kennismaking met de nieuwe woonplaats erg lastig. Volgens het rapport heeft INLIA ondanks deze omstandigheden bewezen dat het mogelijk is om als niet-overheidsinstelling kleinschalige opvang te organiseren waarin vluchtelingen een vroege start maken met integreren.

De onderzoekers vinden dat bij een volgend project alleen gasten geplaatst moeten worden die uiteindelijk ook in de regio van de opvang komen te wonen. Daarnaast moeten de informatiesystemen van COA en de TuVo gebundeld worden, ook ten behoeve van een betere overdracht naar de gemeenten waar mensen terecht komen.

Het rapport kraakt ook wat kritische noten aan het adres van de TuVo zelf: het programma is niet altijd zo intensief uitgevoerd als gepland. Ook hadden gemeenten sneller betrokken kunnen worden bij hun toekomstige nieuwe inwoners. Gemeenten hebben daar zelf overigens eveneens een verantwoordelijkheid in, schrijft het WODC. 

De rapporteurs bevelen aan de kosten van opvang in de TuVo te gaan vergelijken met de kosten van andere opvang. De kosten in de TuVo zijn namelijk erg laag, onder andere door de inzet van vrijwilligers en het ontbreken van beveiligers. Daarnaast bevelen ze aan in kaart te brengen of en hoe de TuVo bijdraagt aan het draagvlak voor opvang. Gemeenten en lokale organisaties geven aan dat dit het geval is.

De gemeente Tynaarlo heeft onlangs aan de inwoners gevraagd of ze open staan voor verlenging van de TuVo. Daarop zijn alleen maar positieve reacties binnengekomen. Het Dagblad van het Noorden schreef hierover op 6 juli 2020 een bericht onder de kop Klaarstoomhuis voor vluchtelingen in Eelde blijft langer open, want dorpsbewoners willen voorziening graag houden".

INLIA is zelf ook bezig de pilot te evalueren; dit rapport zal binnenkort verschijnen.
 

Bovenste foto:  gasten van de TuVo ondertekenen hun Participatie Verklaring na het goed afronden van het programma en de bijbehorende toetsen.
 

Meer informatie:
De brief van staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer d.d. 2 juli 2020, over 'diverse onderwerpen migratiebeleid', waarbij het rapport over de TuVo als bijlage was gevoegd (download pdf-bestand, 7 pag's)
De 'Samenvatting en conclusies Procesevaluatie pilot Tynaarlo' door Regioplan, die het rapport in opdracht van het WODC heeft geschreven (download pdf-bestand, 6 pag's)
Het volledige 'Eindrapport Procesevaluatie pilot Tynaarlo', Regioplan publicatienummer 19117 d.d. 26 mei 2020 (download pdf-bestand, 63 pag's)
Het persbericht d.d. 11 mei 2020 van de Gemeente Tynaarlo:  'College van B&W wil TuVo Eelde continueren

Lees ook:
29-04-20  Hun eerste Koningsdag in Nederland
13-11-19  Staatssecretaris Broekers-Knol bezoekt TussenVoorziening
31-01-18  Ambtelijke delegatie bezoekt TussenVoorziening
07-07-16  Eindelijk een nieuw begin: TussenVoorziening van start
10-03-16  'TussenVoorziening' voor statushouders in Tynaarlo