07 juli 2016

Eindelijk een nieuw begin: TussenVoorziening van start

Eindelijk een nieuw begin: TussenVoorziening van start
Vrijdag 1 juli was het dan zo ver: de TussenVoorziening voor statushouders in de voormalige vliegschool in Eelde werd geopend door burgemeester Thijsen van Tynaarlo en de eerste bewoners kwamen aan..

Opluchting als je weet dat je mag blijven in Nederland en een nieuw leven op kunt gaan bouwen. Maar dat laatste is in de praktijk een heikel punt: duizenden vluchtelingen zitten in asielzoekerscentra te wachten omdat er niet genoeg woningen zijn. Wachten op huisvesting, wachten op het nieuwe begin. INLIA heeft hier een oplossing voor bedacht. Samen met de gemeente Tynaarlo en andere partijen (zoals het ministerie van Veiligheid en Justitie en het COA) is keihard gewerkt aan een pilot: de voormalige vliegschool in Eelde is aangepast tot woonvoorziening, zodat 96 mensen vanuit een AZC eindelijk kunnen beginnen met integreren in de Nederlandse samenleving.

Vrijdag 1 juli kwamen de eerste bewoners aan. Voorafgaand werd de opvang feestelijk geopend door burgemeester Thijsen van Tynaarlo. Janet Helder, bestuurslid van het COA, sprak lovende woorden:
“Ik hoop dat dit fantastische project zich als een olievlek over de rest van Nederland uitbreidt. Het biedt 96 mensen de mogelijkheid om een nieuwe start te maken.” 

Bijzonder is dat vijf noordelijke gemeenten in het project samenwerken; behalve Tynaarlo zijn dat Aa en Hunze, Emmen, Midden-Drenthe en Noordenveld. Zij hebben de handen ineen geslagen om de  vluchtelingen, als nieuwe inwoners van hun gemeente, de kans te bieden om alvast te beginnen met hun integratie in deze regio. De mensen moeten nog doorstromen naar ‘gewone’ woningen in de gemeenten, maar zijn alvast in de buurt en kunnen aan de slag met hun integratie: Nederlandse les, hoe steekt de samenleving hier in elkaar, wat zijn gebruiken, normen & waarden, enzovoorts.

Voor het COA is belangrijk dat de tussenopvang de uitstroom uit de asielzoekerscentra bevordert, waardoor er daar plaats komt voor nieuwelingen. Maar bestuurslid Helder vindt het net zo belangrijk dat we in Nederland samenwerken op het gebied van opvang, wonen en integratie. Dat de verschillende partijen de handen ineen slaan: “Dit project is wat dat betreft een prachtig initiatief. Op papier is er een scheiding tussen de taak van het COA en die van de gemeente, als het gaat om erkende vluchtelingen. De samenwerking hier overschrijdt deze papieren scheiding. We kunnen over en weer nog veel van elkaar leren om de integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen.” 
 Hard werken

Het was een behoorlijke klus om de tussenvoorziening in deze vorm van de grond te krijgen. Henry Vos van de gemeente Tynaarlo blikt terug als projectleider:

“Het is echt ongelooflijk in wat voor korte tijd dit pand geschikt is gemaakt voor wonen. Het officiële eerste besluit om de vliegschool in te richten als tussenvoorziening viel begin maart. Vervolgens stapten vier andere gemeenten in en in mei hadden de vijf gemeenten het besluit bekrachtigd. In juni was het moment van ‘go - no go’ en kon INLIA aan de slag met de verbouw. Er is een ongelooflijke klus geklaard om het op tijd af te krijgen. Maar het is gelukt, een huiselijke plek, een warm welkom.

Als projectleider moest ik zorgen voor de coördinatie, alle lijntjes bij elkaar houden en zorgen dat alle deelnemers op één lijn kwamen. Vijf individuele gemeenten met hun colleges van B & W, het COA, het ministerie. We wilden iets doen op basis van een regeling die nog niet uitgekristalliseerd was en is. 

Eigenlijk moesten we iedereen meenemen in een hele nieuwe manier van denken; denken vanuit de mensen in plaats van de regeltjes volgen. Denken ‘hoe lossen we dit op’, in plaats van ‘wat zijn de regels’. Een heel andere manier van met de materie omgaan. Maar het past perfect in het Rijksbeleid. 

Terugkijkend is het me dus eigenlijk meegevallen; in vier maanden tijd zoveel partijen dezelfde kant op krijgen en daarna in no-time een gebouw geschikt maken voor bewoning. We hebben met zijn allen, en zeker INLIA en de bouwers, een grote klus geklaard.

Maar we zijn er nog niet. Dit is voor de bewoners het laatste station op weg naar een woning. Het is de bedoeling dat mensen hier maximaal een jaar blijven wonen, liever korter. Dat is voor de betrokken gemeenten een goede stok achter de deur om op tijd te zorgen voor woningen. Dan zijn de tijdelijke bewoners van de oude vliegschool pas echt thuis.”Lees ook:
22-03-16  Veel belangstelling voor informatieavonden Tynaarlo
10-03-16  'Tussenvoorziening' voor statushouders in Tynaarlo