18 juli 2016

COC: groot risico op onterechte afwijzingen LHBT-asielzoekers

COC: groot risico op onterechte afwijzingen LHBT-asielzoekers
Volgens het COC voldoet het toetsingskader dat de IND gebruikt bij de beoordeling van asielverzoeken van homoseksuele asielzoekers niet en is daarom het risico groot dat asielaanvragen onterecht worden afgewezen.


Het COC, de belangenorganisatie voor lesbiennes, homoseksuelen, bi-seksuelen en transgenders (LHBT’s) in Nederland, heeft zich zeer kritisch uitgesproken over de wijze waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de geloofwaardigheid van asielzoekers beoordeelt, die aanvoeren dat zij vanwege hun seksuele gerichtheid problemen zullen ondervinden in hun land van herkomst. In een brief aan INLIA d.d. 15 juli 2016 stelt het COC: “Het huidige toetsingskader, met zijn nadruk op bewustwordings- en acceptatieprocessen, brengt ons inziens een zeer groot risico op onterechte afwijzingen met zich mee.”

Volgens het COC worden de vragen die in het kader van de asielprocedure over de veronderstelde processen van bewustwording en zelfacceptatie worden gesteld door de IND, niet altijd begrepen door asielzoekers, omdat zij niet aansluiten bij hun ervaringen en leefwereld. Bij het COC zijn veel LHBT’s bekend die, ondanks het feit dat zij uit een land komen waar zij vanwege hun seksuele gerichtheid te vrezen hebben voor vervolging, de LHBT-fobie van hun omgeving niet geïnternaliseerd hebben. 

Ook wijst het COC op het standpunt van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie, mevrouw Sharpston, van 17 juli 2014, dat het in strijd is met de Definitierichtlijn als een asielaanvraag wordt afgewezen, alleen maar omdat de asielzoeker geen verklaring kan geven waarin hij in detail uiteenzet wat zijn gevoelens zijn en hoe hij zijn homoseksualiteit heeft aanvaard. 

Het COC vindt het niet terecht dat de IND er vanuit gaat dat homo’s, lesbo’s en bi’s uit gevaarlijke onderdrukkende LHBT-fobe landen allemaal met psychische problemen zullen kampen. Het is volgens het COC “belangrijk om steeds een duidelijk onderscheid te maken tussen de eigen -veelal positieve- gevoelens en de negatieve reactie van de omgeving ten aanzien van de seksuele gerichtheid”. Er zou daarbij minder aandacht aan de psyche van de asielzoeker moeten worden besteed en meer aandacht aan de LHBT-vijandige omgeving.
 

Meer informatie:
De brief van COC Nederland aan INLIA d.d. 15 juli 2016

Lees ook:
13-11-13  EU Hof van Justitie: recht op asiel voor vervolgde homoseksuelen