25 februari 2016

Besluit- en vertrekmoratorium voor Jemen verlengd

Besluit- en vertrekmoratorium voor Jemen verlengd
Het besluit- en vertrekmoratorium voor Jemen is met zes maanden verlengd, zo heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt.

In zijn brief van 22 februari 2016 geeft de staatssecretaris aan dat de situatie sinds het instellen van het eerdere moratorium "onverminderd ernstig" is.  Hierna vervolgt hij echter dat er “naar verwachting voorlopig onzekerheid zal blijven bestaan over de veiligheidssituatie” en dat om deze reden het moratorium met zes maanden wordt verlengd.

 

Op grond van de wet bestaat de mogelijkheid tot het instellen van een moratorium “indien naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in het land van herkomst en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag […] kan worden ingewilligd.” (artikel 43 Vreemdelingenwet). De bewoording van de staatssecretaris laat echter een duidelijk beeld zien: de situatie is onverminderd ernstig. Waarin volgens de staatssecretaris onzekerheid gevonden kan worden is dan ook niet duidelijk. De staatssecretaris had nu dus ook wel over kunnen gaan op een beleid om asielzoekers uit Jemen vanaf nu een asielstatus te verstrekken vanwege de slechte veiligheidssituatie. 

Overigens geldt momenteel ook voor Chinese Oeigoeren en voor vluchtelingen uit Zuid- of Centraal-Somalië een besluit- en vertrekmoratorium.


Meer informatie:
De brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 22 februari 2016

Lees ook:
16-10-15  Nieuw ambtsbericht Irak: situatie onverminderd slecht
26-08-15  Besluit- en vertrekmoratorium voor Oeigoeren ingesteld
18-08-15  Moratorium Somalië niet gebaseerd op feitelijke veiligheidssituatie
28-04-15  Besluit- en vertrekmoratorium Irak verlengd