31 augustus 2018

Oproep: laat Howick en Lili hier - ze zijn al thuis!

Oproep: laat Howick en Lili hier - ze zijn al thuis!
De in Nederland opgegroeide kinderen Lili (12) en Howick (13) worden na meer dan tien jaar uitgezet naar Armenië, een land dat ze niet kennen. Adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming en voogdijinstelling Nidos zijn keihard van tafel geschoven. Wij vinden het schokkend en onacceptabel dat Howick en Lili worden uitgezet.


Thuis in Nederland
De kinderen gaan hun hele leven naar school in Nederland, hebben hier veel Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes en voelen zich hier thuis. Ze zijn wat dat betreft niet anders dan hun Nederlandse klasgenoten en vrienden. Maar hoe Nederlands de kinderen zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het niet. Daarom worden ze nu uitgezet. Ze zijn nu iedere dag bang om opgepakt te worden en met een enkeltje op het vliegtuig naar een onbekend land te worden gestuurd. 

Uitzettingen naar Armenië
Uit onderzoek van Defence for Children en de Rijks Universiteit Groningen blijkt dat het niet goed gaat met kinderen die gedwongen worden uitgezet naar Armenië. Ze worden aan hun lot overgelaten en leven in armoede. Alle kinderen die zijn geïnterviewd voor het onderzoek hebben psychische problemen. Gezondheidszorg is niet gegarandeerd wanneer je geen geld hebt. Ze vinden geen aansluiting in Armenië, kampen met een forse taalachterstand en zijn de Armeense cultuur en omgangsvormen zodanig ontwend dat zij er niet kunnen aarden. De kinderen gaan soms niet naar school, omdat ze de taal niet machtig zijn, zo blijkt uit het rapport.

Kinderpardon
Howick en Lili zijn afgewezen voor de definitieve regeling van het Kinderpardon, net als 96% van de kinderen die een beroep op deze regeling hebben gedaan. Een motie om de regeling te versoepelen werd niet uitgevoerd.

Uitzetting voorkomen
De uitzetting van Howick en Lili is een ernstige schending van de kinderrechten. Zij zullen bij gedwongen vertrek nog meer in hun ontwikkeling worden geschaad, concludeert ook de Raad voor de Kinderbescherming. Het VN-Kinderrechtenverdrag is er juist om kinderen extra te beschermen. Daar gaat staatssecretaris Harbers helemaal aan voorbij.

In een fatsoenlijk land als Nederland horen we deze kwetsbare kinderen te beschermen, niet te beschadigen. De enige die nu nog de uitzetting kan voorkomen is staatssecretaris Harbers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wij roepen de staatssecretaris op zijn hart te laten spreken en gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid en de kinderen te beschermen en een verblijfsvergunning te verlenen.

Deze oproep wordt gesteund door:
ASKV
Augeo Foundation
Defence for Children
Dokters van de Wereld
De Goede Zaak
INLIA
Kerk in Actie
Stichting LOS
Plan Nederland
Terre des Hommes
Het Vergeten Kind
VluchtelingenWerk Nederland


 

Lili en Howick ze zijn al thuis

 

Kom in actie!
Overtuig staatssecretaris Harbers ervan dat Howick en Lili moeten blijven. Als je al 10 jaar in Nederland bent, als je geen perspectief hebt in het land waar je naartoe gestuurd wordt en als daarmee je veiligheid bedreigd wordt, verdien je maar één ding: thuisblijven in Nederland. Dus stuur hem een mail! Hij kan beslissen om deze kinderen toch hier te houden. Staatssecretaris Harbers kan van zijn discretionaire bevoegdheid gebruikmaken om alsnog uitzetting te voorkomen. Ga naar www.degoedezaak.org om Harbers een mail te sturen en hem te vragen om Howick en Lili niet uit te zetten.

Aanvulling:
Op donderdag 6 september organiseert Defence for Children aan de Lange Vijverberg in Den Haag van 12.00 tot 14.00 uur een demonstratie. Om 13.00 uur wordt de petitie (die inmiddels al bijna 30.000 keer is getekend) aan politici overhandigd.

Teken hier ook de petitie.