19 juni 2018

Het licht van de kaarsenestafette verspreidt zich verder

Het licht van de kaarsenestafette verspreidt zich verder
Niet slechts in één centrale kerk per provincie werd de afgelopen tijd het licht ontstoken; op vele plaatsen werd het licht doorgegeven.

 

 

 

 

Zo vond in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam op initiatief van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam op 13 mei een kaarsen-ceremonie plaats, waar vertegenwoordigers van diverse lidkerken aan deelnamen. Zie deze korte impressie:

Voorganger in deze dienst was ds Gerhard Scholte. Heel bijzonder was dat de dochter van de kunstenares Mary Koning (overleden in 1998), die het schilderij maakte dat op de kaars is afgebeeld, ook hierbij aanwezig was en een kaars ontstak.

 


Op 27 mei werden tijdens een gezamenlijke dienst van de Protestantse wijkgemeenten van Haarlem in de Ontmoetingskerk in Haarlem-Schalkwijk deze vier kaarsen ontstoken aan de Paaskaars. Daarbij werd verwezen naar de kerkasiels die in de negentiger jaren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Haarlem waren verleend, o.a. in de Moeder van de Verlosserkerk. Een van de kaarsen werd ontstoken door emeritus-predikant ds Joop Bos, die in 1990 namens de wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk het Charter van Groningen ondertekende.


Hattem Andreaskerk 22 apr 2018 kaarsenestafette


Deze foto werd genomen op 22 april 2018 in de Protestantse Andreaskerk in Hattem (Gld.) Tijdens de dienst werd teruggekeken naar '30 jaar INLIA'. In de toenmalige Gereformeerde Emmaüskerk in Hattem werd in de eerste maanden van 1992 kerkasiel aan 5 Vietnamese vluchtelingen geboden.


Neede tekenen CvG 29 april 2018


In de dienst op 29 april in de Protestantse Dorpskerk in Neede werd niet alleen een estafettekaars ontstoken, maar ook het Charter van Groningen officieel ondertekend en aangeboden aan de voorzitter van het bestuur van INLIA.


Neede 29 april 2018 bloemschikking


Voor deze gelegenheid was een speciale liturgische bloemschikking gemaakt.
Zie ook het bericht op de website van de Protestantse Gemeente Neede.

Tijdens de dienst van de Protestantse Gemeente Roermond in de Minderbroederskerk, eveneens op 29 april, werd door ds Poldervaart en diaken Huberts gezongen uit en geparafraseerd op de tekst van het lied “Ik weet van een stad die komen zal” (nr 771 uit het Liedboek 2013):

Ik weet van een stad die komen zal, 
een stad op een berg hoog boven het dal 
met muren en poorten en lichten 
en mensen met blijde gezichten. 
Ik weet van een stad die toekomst heeft. 
Stad van vrede, dat wordt een feest.

Ik weet van een stad die toekomst heeft
in de stad Groningen, in de Martinikerk 24 juni aanstaande.
Allemaal mensen met blijde gezichten, 
Allemaal inwoners, geen bijwoner te vinden. 
Een kerk vol Eigenheimers, dat smaakt! 
U weet, er gaat niets boven Groningen, 
Jeruzalem van het Noorden op die dag. 
Even een stad van vrede, dat wordt een feest!

Ik weet van een stad die het einde is, 
Een stad met een gouden geschiedenis 
Een stad van leven met woorden 
Zoals je ze nergens nog hoorde. 
Ik weet van een stad, een nieuw begin, 
Jeruzalem dat ik bemin.

Maar, hier ver vandaan, in het zuiden
Op een rubber bootje op de Middellandse Zee, 
of dichtbij, in het Nauw van Calais, 
in de vluchtelingenkampen rondom Syrië, 
binnen de grenzen van ons eigen land, 
wachtend op een nieuw begin, 
allen smachtend naar een veilig Europa,
onderweg als migrant naar de Jeruzalems van het Westen. 
Een mensenstroom, niet te tellen, 
toch draagt ieder een Naam, 
geschreven in de palm van Uw hand, 
de Beminde, Christus Jezus, 
Ereburger van het Jeruzalem dat IK bemin!

Ik weet van een stad op Sion’s top, 
een stad van de vrede dicht bij God 
waar ander recht wordt gesproken, 
het kwaad wordt gehaat en gebroken. 
Ik weet van een stad waar je schuilen mag.
Stad van vrede, eens op een dag.

“Goddank, een schuilplaats, kom gauw,
hier is het droog en warm, 
hier is het veilig en betrouwbaar.”
“Waar?”
“In Roermond, vandaag even het Jeruzalem.”
Ze herbergt mensen die zich snel thuis voelen. 
Waar komen ze al niet vandaan?
Uit Iran, Pakistan, Afghanistan,  aan de Nijl.
Blijf als je wilt, Ga als je kunt, Kom terug, je bent vrij te gaan en te staan.
“Maar ik kom de rivier niet over, ik ben bang! “ 
Sint Christoffel*  draagt je over de stromende wateren,
naar de overkant.

* Sint Christoffel is de beschermheilige van de stad Roermond. Een beeld van Sint Christoffel, Jezus als klein kind dragend, staat op de Kathedraal van Roermond. De legende gaat dat Sint Christoffel het kindje Jezus op zijn schouders een rivier heeft over gedragen. Dat is ook de reden dat Sint Christoffel de beschermheilige is van veermannen. Bij Roermond, vernoemd naar het riviertje de Roer dat in de Maas uitmondt, lag van oudsher, waar nu de Maasbrug ligt, een oversteekplaats.

 

Roermond Minderbroederskerk

 

Met dank voor het delen van deze momenten met ons allen!

Lees ook:
Kaarsenestafette gaat door Nederland
Internationale slotviering - het licht komt samen

Alle berichten over het jubileum-evenement