12 oktober 2017

INLIA ziet kansen in 'bed,bad,brood'-passage regeerakkoord

Vluchtelingenorganisatie INLIA ziet in het nieuwe regeerakkoord aanknopingspunten om de ‘bed, bad, brood én begeleiding’-opvang goed te regelen. Veel zal afhangen van de nadere uitleg en invulling van de – redelijk summiere – passage in het akkoord.

INLIA-directeur John van Tilborg: “We zijn blij dat de nieuwe coalitie erkent dat een ‘bed, bad, brood’-voorziening nodig is voor duizenden mensen. Dat is een hele grote stap in de goede richting.”  Van Tilborg vindt het ook positief dat het Rijk volgens het akkoord de opvang wil vergoeden, immers: “De verantwoordelijkheid voor het vreemdelingenbeleid ligt exclusief bij het Rijk.” 

Een ander goed punt volgens INLIA: het regeerakkoord verplicht het kabinet tot overeenstemming te komen met de gemeenten. Van Tilborg: “Zo zullen gemeenten zich er van kunnen vergewissen dat er een regeling komt die gebaseerd is op daadwerkelijk resultaat en niet op papieren werkelijkheid of Haagse luchtkastelen.”

Gebleken is immers dat 24 uurs opvang met begeleiding het beste werkt. Deze bed, bad, brood én begeleiding biedt mensen rust en stabiliteit, terwijl ze tegelijkertijd geactiveerd worden om hun leven weer in eigen hand te kunnen nemen en te kunnen werken aan een reëel toekomstperspectief (hervestiging in eigen land, vestiging in een veilig derde land of met een verblijfsvergunning in Nederland, maar hoe dan ook weg uit de illegaliteit).

Het regeerakkoord is nog niet heel erg duidelijk over welke vorm van opvang precies geboden gaat worden. Er staat dat de opvang geldt voor een ‘beperkte’ periode en dat vreemdelingen na de eerste twee weken mee moeten werken aan terugkeer, tenzij blijkt dat ze in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. 

Van Tilborg: “Er moeten dus nog heel veel details uitgewerkt worden. Wat is een ‘beperkte’ periode? Wie bepaalt of iemand meewerkt en hoe bepaalt die dat? En hoe blijkt of mensen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning? Daarnaast: hoe gaan we om met kwetsbare groepen als zieke ouderen of psychiatrische patiënten? Daarover wordt niet gerept.” 

Er is nog een groep die niet genoemd wordt; de groep die zijn reguliere procedure legaal in Nederland mag afwachten, maar toch geen opvang krijgt van Rijkswege. Van Tilborg: “Waar moet die groep naar toe?”

“Er zijn dus nog behoorlijk veel open eindjes die ingevuld moeten worden, maar deze passage in het regeerakkoord biedt ook kansen om echte stappen te zetten”, zegt Van Tilborg "Als er tenminste goede samenwerking komt tussen alle betrokken partijen, er maatwerk geleverd kan worden en er goede afspraken komen over de te voeren regie.” 


Meer informatie:
Op de website Kabinetsformatie 2017 vindt u de volledige tekst van het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. De passage die betrekking heeft op 'bed,bad,brood' staat in het hoofdstuk 'Menswaardig en effectief migratiebeleid' op pagina 54, onder het kopje 'Opvang vertrekplichtigen'.

Lees ook:
09-06-17  'Bed-Bad-Brood is bittere noodzaak'