18 augustus 2017

Twee keer niet gemeld, opvang beëindigd

Twee keer niet gemeld, opvang beëindigd
In principe kunnen statushouders nadat zij een vergunning hebben gekregen in het AZC blijven totdat voor hen een woning is vrijgekomen. Vanuit dit AZC kan het COA hen plaatsen in de gemeente waaraan zij zijn toegewezen op grond van de zogenaamde taakstelling. In deze taakstelling is geregeld hoeveel statushouders gemeenten jaarlijks moeten huisvesten.

Zolang de statushouder in het AZC verblijft ontvangt hij nog steeds weekgeld en andere verstrekkingen zoals een ziektekostenverzekering van het COA, hiertegenover staat dat hij wel moet voldoen aan een wekelijkse meldplicht bij het COA.

Hoe streng het COA omgaat met het missen van deze meldplicht blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Arnhem van 7 juli 2017. Vanwege een kort verblijf in het buitenland heeft de vreemdeling zich in twee opvolgende weken niet gemeld bij het COA. De opmerkelijke consequentie hiervoor is dat de betrokken statushouder toegang tot het AZC is ontzegd en dat zijn financiële toelage is stopgezet. Ook de bemiddeling door het COA bij het vinden van een woonruimte waarvoor hij in aanmerking komt als statushouder wordt beëindigd.

De statushouder beroept zich op artikel 32 van de Europese definitierichtlijn waarin het recht op huisvesting staat. De rechtbank is echter van oordeel dat het beëindigen van de opvang en het stoppen van de bemiddeling bij het vinden van definitieve huisvesting door het COA, er niet toe leidt dat de vreemdeling geen toegang heeft tot (particuliere) huisvesting in de gemeente waar hij aan toe is gewezen en nu ook verblijft.

 

Feitelijk is de statushouder dus dakloos geworden vanwege het feit dat hij zich twee keer niet heeft gemeld, en is hij aangewezen op een lokale liefdadigheidsinstelling voor onderdak totdat hij zelf een woning kan vinden. Hebben het COA en de rechtbank zich dan niet afgevraagd of de sanctie in dit geval ook in verhouding staat tot de overtreding?

Klik hier voor de uitspraak van rechtbank Arnhem van 7 juli 2017