03 september 2015

VN-Comité roept Nederland op tot 'bed, bad en brood'-opvang

VN-Comité roept Nederland op tot 'bed, bad en brood'-opvang
Het VN-Comité inzake de Uitbanning van Rassendiscriminatie heeft de Nederlandse overheid in een recent rapport opgeroepen dakloze ongedocumenteerde vreemdelingen niet zonder basale levensbehoeften zoals voedsel en onderdak te laten..


In het rapport, dat in de media vooral bekend is geworden als het ‘Zwarte Pieten’-rapport, is de United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) breed ingegaan op de positie van minderheden in Nederland. Het comité spreekt zijn bezorgdheid uit dat ongedocumenteerde vreemdelingen alleen ondersteuning ontvangen wanneer zij meewerken aan terugkeer:  “Undocumented migrants receive assistance only if they cooperate with their own departure.” (paragraaf 21-c)

De Verenigde Naties gaf, bij monde van Philip Alston, speciale rapporteur inzake extreme armoede en mensenrechten, Nederland al eerder stevige kritiek op het feit dat geen invulling wordt gegeven aan het oordeel van het Europese Comité voor Sociale Rechten. Dit comité van de Raad van Europa oordeelde al op 25 oktober 2013 in een zogenaamde ‘decision on immediate measures’ dat de Nederlandse overheid onvoldoende deed om onderdak voor dakloze vreemdelingen te realiseren.

Op 28 augustus 2015 kwam het Comité inzake de Uitbanning van Rassendiscriminatie eveneens met een oproep (een ‘recommendation’) aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat de groep dakloze ongedocumenteerde vreemdelingen wordt voorzien van voeding, onderdak en medische zorg:  “Ensure that undocumented migrants are provided with food and shelter, as appropriate, in all circumstances prior to deportation, and that they are granted the right to obtain healthcare in all constituent parts of the State party.” (paragraaf 22-c).
Speciale aandacht wordt gevraagd voor kwetsbare personen (“migrants in especially vulnerable situations”, par 22-b).

Het Comité roept Nederland in hetzelfde rapport ook op om het regime van vreemdelingenbewaring te herzien, met de bedoeling alternatieven te vinden en er voor te zorgen dat detentie van asielzoekers alleen als uiterste middel, en zo kort als mogelijk wordt toegepast en dat willekeurige detentie wordt vermeden (par 34-a).

 

Meer informatie:
Het rapport van de UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination d.d. 28 augustus 2015 (download Engelstalig pdf-bestand, 11 pag's)
Het bericht 'VN-rapporteurs fel over illegalendebat' d.d. 16 april 2015 (link naar de website van de NOS)

Lees ook: 
23-04-15  veel kritiek op 'bed bad en brood' compromis kabinet
04-11-13  ECSR: ongedocumenteerden recht op onderdak, kleding en voeding

Dossier Recht op Opvang