17 juni 2015

Raad van State steunt harde lijn IND bij naturalisatie pardonners

IND maakt eerst zelf documenten zoek en verwijt vervolgens de vreemdeling geen originele documenten te overleggen…. Het overgrote deel van de plm. 28.000 asielzoekers die in 2007 in het bezit werden gesteld van een zgn. ‘pardonstatus’ kan niet naturaliseren, omdat ze onmogelijk aan de hoge eisen kunnen voldoen. De Raad van State steunt deze harde lijn van de IND, zelfs in een zaak waarin deze dienst notabene zelf originele documenten heeft zoekgemaakt.

In oktober 2014 zegde toenmalig staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer een onderzoek toe naar de reden dat de afgelopen zeven jaar 940 naturalisatieverzoeken van zgn. pardonners zijn afgewezen. Op 8 april 2015 presenteerde de IND haar rapport “RANOV en afgewezen naturalisatieverzoeken”, waaruit bleek dat 61% was geweigerd omdat betrokkenen niet konden voldoen aan de eis een geldig buitenlands paspoort en een gelegaliseerde geboorteakte te overleggen (meer over deze eis in ons bericht van 07-01-14).

 
De hardvochtige manier waarop de IND omgaat met naturalisatieverzoeken van pardonners wordt gesteund door de Raad van State, zoals blijkt uit twee uitspraken in zaken van etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan.
 
In de eerste zaak ging het om een etnisch Armeens gezin uit Azerbeidzjan. Uit diverse rapportages blijkt dat etnische Armeniërs ernstig gediscrimineerd worden in Azerbeidzjan. In o.a. ambtsberichten is dit ook terug te vinden. Voor etnische Armeniërs is het in de praktijk dan ook zo goed als onmogelijk om aan identiteitsdocumenten te komen van de Azerbeidzjaanse overheid. Het gezin beriep zich in deze zaak o.a. op informatie waaruit bleek dat de Azerbeidzjaanse overheid niet meewerkte aan het verstrekken van laissez-passers [reisdocumenten voor eenmalig gebruik] voor etnische Armeniërs: “Gelet hierop en in aanmerking genomen dat in 2012 geen laissez passer zijn verstrekt aan vreemdelingen die hebben gesteld etnisch Armeens te zijn, moet worden geconcludeerd dat de Azerbeidzjaanse autoriteiten feitelijk geen laissez passer verstrekken voor de gedwongen verwijdering van vreemdelingen die stellen etnisch Armeens te zijn.” (rechtsoverweging 4.2. van de uitspraak RvS d.d. 10 dec 2012 met zaaknummer 201209266/1/V3).
 
Ook is het in deze zaak de IND zelf geweest die de Sovjet-paspoorten en geboorteakten van het gezin is kwijtgeraakt: “Niet in geschil is dat de geboorteakte en het binnenlands Sovjet paspoort door toedoen van de IND zijn kwijtgeraakt” (rechtsoverweging. 5.1).
Ondanks deze grove fout van de IND mag de IND van de Raad van State wèl blijven eisen dat betrokkene een paspoort en gelegaliseerde geboorteakte overlegt om te kunnen naturaliseren. Volgens de Raad van State is er geen sprake van bewijsnood en de betrokkenen kunnen dus geen Nederlander worden. De leges van 1300 Euro die men voor de naturalisatie heeft betaald krijgt men daarbij ook niet terug!
 
In een andere zaak, waarbij eveneens een gezin van etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan betrokken is, werd een etnisch Armeens gezin tegengeworpen dat men geen bewijs kon overleggen van het feit dat men ‘gede-registreerd’ is door de autoriteiten in Azerbeidzjan. Met de reden dat volgens een ambtsbericht ‘sommige’ gegevens van etnische Armenen wel bewaard zijn, geeft de Raad van State aan dat betrokkenen zelf moeten bewijzen dat zij zijn 'gede-registeerd' door de Azerbeidzjaanse autoriteiten. Nu zij dit niet hebben gedaan kunnen betrokkenen geen Nederlander worden en ook hier is men de leges van meer dan 1000 Euro kwijt. 
De Raad van State en de IND hebben zich in deze zaak kennelijk nooit afgevraagd of er ergens in de wereld überhaupt autoriteiten te vinden zijn die zwart op wit aangeven dat zij personen met een bepaalde etniciteit ‘de-registreren’, en dus of het wel mogelijk is om dit ooit te bewijzen. 
 
 
Meer informatie:
Het IND-rapport 'RANOV en afgewezen naturalisatieverzoeken' d.d. 8 april 2015 

Uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:
d.d. 7 mei 2014 met zaaknummer 201308115/1/V6
d.d. 21 aug 2013 met zaaknummer 201211239/1/V6
d.d. 10 dec 2012 met zaaknummer 201209266/1/V3
 
Lees ook: 
27-11-14  Naturalisatie van pardonners: Syriërs vrijgesteld van paspoorteis
29-07-14  Teleurstellende brief Teeven over naturalisatie van pardonners
07-01-14  Van alle pardonners kan 82% niet naturaliseren
20-02-13  Pardonners moeten verblijfsvergunning verlengen
15-05-12  Paspoortvereiste belemmert naturalisatie van pardonners