24 april 2015

Besluit- en vertrekmoratorium Somalië ingesteld

Besluit- en vertrekmoratorium Somalië ingesteld
Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft een besluit- en vertrekmoratorium afgekondigd voor de delen van Somalië die onder controle staan van de terroristische organisatie Al-Shabaab. Deze aanpassing van het beleid komt na het uitbrengen van een nieuw ambtsbericht door Buitenlandse Zaken op 18 december jl.

Uit het ambtsbericht van 18 december 2014 blijkt dat Somaliërs die vanuit westerse landen terugkeren naar Somalië een aanzienlijk risico lopen om door Al-Shabaab als westerse spionnen gezien te worden, met alle gevaren van dien. In afwachting van een nieuw ambtsbericht, dat specifiek aandacht moet schenken aan de risico’s bij terugkeer, worden voorlopig, gedurende zes maanden, besluiten over asielverzoeken en uitzettingen van Somaliërs aangehouden.

 

Wat precies het gebied is waar Al-Shabaab het voor het zeggen heeft wordt echter in de brief van de staatssecretaris niet duidelijk gemaakt. Hij schrijft:

Het besluit- en vertrekmoratorium geldt niet voor Somalische asielzoekers afkomstig uit gebieden die niet onder controle staan van Al-Shabaab, inclusief Mogadishu. Hierbij is van belang dat in het ambtsbericht is vermeld dat het controlegebied van Al-Shabaab in de verslagperiode verder is geslonken en zij vooral gebruik maken van gericht geweld tegen belangrijke gebouwen en personeel in dienst van de overheid of van AMISOM, tegen journalisten, politici en plaatsen waar buitenlanders verblijven. Wat betreft Mogadishu is het daarnaast niet zonder meer aannemelijk dat - gelet op het groot aantal inwoners en het groot aantal terugkeerders - elke terugkeerder als zodanig zal worden herkend door Al-Shabaab en daarmee wordt beschuldigd van spionage.

Met deze zinsnede lijkt de staatssecretaris te impliceren dat Al-Shabaab, zelfs in Mogadishu, in staat is om terreur uit te oefenen. Hierdoor kan Mogadishu, zelfs met inachtneming van de beperkte bescherming die de federale overheid al dan niet kan bieden en gezien de veelvuldige aanslagen op onder andere parlementariërs, moeilijk veilig genoemd worden.

Overigens worden momenteel, in afwachting van nieuwe afspraken met de Somalische autoriteiten, geen uitzettingen uitgevoerd. Dit kan in de toekomst echter weer veranderen.
 
 
Meer informatie:
De brief van Staatssecretaris Dijkhoff  aan de Tweede Kamer d.d. 20 april 2015 ‘Landgebonden asielbeleid ten aanzien van Somalië’ (3 pag's, download pdf-bestand) 
 
Lees ook: 
25-02-15  Rechtbank Utrecht: geen zicht op uitzetting naar Somalië
05-02-15  Raad van State: uitzetten naar Somalië weer mogelijk
23-12-14  Nieuw ambtsbericht Somalië uitgebracht