28 april 2015

Besluit- en vertrekmoratorium Irak verlengd

Besluit- en vertrekmoratorium Irak verlengd
Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft op 20 april 2015 bekendgemaakt dat het geldende besluit- en vertrekmoratorium voor een aantal provincies in Irak met een half jaar wordt verlengd. Deze beleidsbeslissing is gebaseerd op het enkele dagen eerder door het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgebrachte ambtsbericht over de veiligheidssituatie in Irak.

Het vorige moratorium was ingegaan op 17 oktober 2014 en liep dus per 16 april 2015 af. De verlenging met nog zes maanden betekent dat er geen inhoudelijke asielgerelateerde beslissingen worden genomen en geen Irakezen worden utigezet naar de gebieden waarop het moratorium betrekking heeft:

Omdat naar verwachting voorlopig onzekerheid zal blijven bestaan over de veiligheidssituatie in Irak en op grond daarvan redelijkerwijs veelal niet kan worden beslist of aanvragen op één van de gronden van artikel 29, Vreemdelingenwet 2000, kunnen worden ingewilligd, heb ik besloten tot het verlengen van het besluitmoratorium voor de duur van een half jaar.”
 
Het moratorium gaat specifiek over de gebieden in Irak waar hevige gevechten tussen Iraakse troepen en ISIS plaatsvinden. In deze gebieden is de situatie zodanig gevaarlijk of onzeker dat deze maatregel wordt verlengd, in het bijzonder de provincies Bagdad, Anbar, Ninewa, Salaheddin, Ta’mim, Diyala en Babil. Overigens geldt het moratorium niet voor heel Irak. De Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak en de zuidelijke provincies Karbala, Najaf, Wassit, Qadissiya, Maysan, Dhi-Qar, Muthanna en Basra worden in de brief van de staatssecretaris zodanig veilig (“relatief rustig”) bevonden dat beslissingen van vreemdelingen uit deze gebieden wel door zullen gaan.


Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer d.d. 20 april 2015
Het ambtsbericht over de veiligheidssituatie in Irak, uitgebracht op 16 april 2015 door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (pdf-bestand, 67 pag's)

Lees ook:
15-10-14  Weer besluit- en vertrekmoratorium Irak ingesteld