23 april 2015

Veel kritiek op 'bed, bad en brood' compromis kabinet

Veel kritiek op 'bed, bad en brood' compromis kabinet
Onwerkbaar, in strijd met de mensenrechten, Haagse werkelijkheid, inhumaan: er is forse kritiek op het ‘bed, bad, brood’-akkoord. De mensenrechtenrapporteur van de VN,  Amnesty International, Kerk in Actie, gemeenten en politieke partijen kraken het plan.  

Volgens VN-rapporteur Alston schendt het akkoord de mensenrechten en is het beleid illegaal. Amnesty wijst er op dat het akkoord ook in strijd is met de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten. Kerk in Actie noemt het geen humane oplossing. Gemeenten en partijen als D66, CU en SP zeggen dat het plan in de praktijk onuitvoerbaar is. INLIA constateert dat al deze kritieken terecht zijn. 

 
Het akkoord van de regeringspartijen houdt in dat dakloze vluchtelingen een beperkt aantal weken opvang krijgen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Daarna moeten mensen die meewerken naar het vertrekcentrum in Ter Apel, mensen die volgens het rijk niet meewerken worden alsnog op straat gezet. Alle andere gemeenten moeten opvangcentra sluiten, anders worden ze door het rijk gekort.
 
INLIA pleit al jaren voor het opvangen van dakloze vreemdelingen. INLIA heeft in de loop der jaren zo’n 80 gemeenten geadviseerd en geholpen noodopvang te realiseren. 
 
Jammer is dat het kabinet de plank misslaat door de opvang te beperken en er voorwaarden (‘meewerken aan vertrek’) aan te verbinden. Dat mág niet. Verdragen en juridische uitspraken - van zowel de hoogste Europese als Nederlandse rechtsinstanties op dit vlak – zijn hier helder over: de staat mag geen voorwaarden verbinden aan basale opvang. Het kabinetsbesluit lijkt dus bij voorbaat geen stand te kunnen houden. 
 
Inmiddels hebben diverse gemeenten - waaronder Deventer, Leiden, Groningen en Arnhem - aangegeven niet mee te zullen werken. Zij zullen hun opvangcentra niet sluiten. Het plan werkt in de praktijk niet, zeggen ze: vertrek kan niet binnen enkele weken worden gerealiseerd, dat is een Haagse wensdroom die niets te maken heeft met de realiteit. Helemaal als je nagaat dat het voor een deel ook gaat om asielzoekers die nog gewoon in procedure zijn en voor wie geen terugkeerverplichting geldt, maar die desondanks zijn uitgesloten van opvang. Het kabinet en de reguliere media duiden de gehele doelgroep helaas ten onrechte vaak aan als ‘uitgeprocedeerd’ of ‘illegaal’.
 
INLIA is blij met de toelichting van vicepremier Asscher dat er reëel zal worden gekeken naar de termijnen om vervangende reisdocumenten te verkrijgen. Mensen op straat zetten, lost immers niets op. Het probleem verdwijnt daarmee niet als vanzelf. INLIA zal daarom blijven werken aan échte oplossingen.


Meer informatie:
Over het bed-bad-brood akkoord verschenen veel artikelen in de media. Een kleine selectie:
Trouw: Gemeenten ontevreden over bed-bad-brood akkoord