27 november 2014

Naturalisatie van pardonners: Syriërs vrijgesteld van paspoorteis

Staatssecretaris laat naturalisatie-problemen onderzoeken. Syriërs met een reguliere verblijfsvergunning, waaronder ook een pardonstatus, worden tot 1 april 2015 vrijgesteld van de eis een Syrisch paspoort te overleggen als ze een naturalisatieverzoek willen indienen. Dit heeft staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer geschreven.. Ook laat hij de IND en het WODC onderzoeken waarom 940 verzoeken zijn afgewezen en waarom zo'n 22.000 'pardonners' helemaal geen verzoek hebben gedaan om hun verblijfsvergunning om te zetten in een Nederlands paspoort.


Aan Syriërs die geen banden hebben met het huidige regime in Syrië verstrekken ambassades in West-Europa nauwelijks of geen paspoorten. Ook mensen die al voor het uitbreken van het huidige conflict in Syrië in 2011 in het buitenland verbleven kunnen niet aan de benodigde documenten komen. Dit blijkt uit informatie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor geboorteakten uit Syrië geldt ook al een vrijstelling tot 1 april 2015.

Afgewezen of niet aangevraagd
Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 29 oktober 2014 heeft de staatssecretaris toegezegd de IND te zullen laten onderzoeken waarom in de afgelopen 7 jaar 940 naturalisatieverzoeken van pardonners zijn afgewezen. Dit is ongeveer 10% van het totaal aantal van 9.350 ingediende verzoeken. Dit onderzoek moet 1 april 2015 klaar zijn.

Het overgrote deel van de asielzoekers die in 2007 een pardonstatus kregen (op grond van de zogenaamde Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet, RANOV) heeft helemaal geen verzoek om naturalisatie ingediend, maar heeft de verblijfsvergunning laten verlengen. Staatssecretaris Teeven heeft het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) gevraagd, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de redenen hiervoor te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek worden niet voor 1 oktober 2015 verwacht.

Te hoge kosten
Een (gedeelte van het) antwoord op de tweede vraag kunnen we nu al wel geven. Uit onze contacten met 'pardonners' blijkt namelijk dat velen van hen graag Nederlander zouden willen worden. Dat zij toch geen aanvraag hebben ingediend ligt aan enerzijds het feit dat zij geen gelegaliseerde geboorteakte en/of paspoort van hun land van herkomst kunnen verkrijgen en anderzijds dat zij de hoge leges van (momenteel) € 821 voor een naturalisatieverzoek niet (eenvoudig) kunnen betalen. Nu zij weten dat het kort gezegd weggegooid geld is om naturalisatie aan te vragen zonder dat men beschikt over een gelegaliseerde geboorteakte en/of paspoort, doen zij ook geen naturalisatieverzoek. Veel ‘pardonners’ moeten leven van een minimum inkomen en dan is € 821 een fors bedrag. Voor een gezin met meerdere kinderen zijn zulke bedragen niet of nauwelijks op te brengen. Bovendien brengen ook de pogingen die ‘pardonners’ ondernemen om toch aan de vereiste documenten te komen (denk aan reizen naar ambassades en legeskosten voor documenten) de nodige kosten met zich mee. 

 
Spelregels later veranderd
Het vereiste van het per se moeten overleggen van een gelegaliseerde geboorteakte en/of een paspoort is sinds juni 2009, toen de ‘pardonners’ al twee jaar een pardonvergunning hadden, een harde voorwaarde geworden voor iedereen die wil naturaliseren en een reguliere verblijfsvergunning heeft en bij het instellen van de pardonregeling is besloten dat de   pardonvergunning voor hier lang verblijvende asielzoekers ook een reguliere verblijfsvergunning  zou moeten zijn.Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 21 november 2014

Lees ook:
29-07-14  Teleurstellende brief Teeven over naturalisatie van pardonners
07-01-14  Van alle pardonners kan 82% niet naturaliseren
15-05-12  Paspoortvereiste belemmert naturalisatie van pardonners