28 november 2014

IND registreerde jarenlang gezinsherenigers als eerste asielaanvragers

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft jarenlang hogere aantallen eerste asielaanvragen gepubliceerd dan de werkelijke instroom. Uit door de IND zelf gepubliceerde maandelijkse rapportages blijkt namelijk dat nagereisde gezinsleden  tot voor kort werden meegeteld als eerste asielaanvragers.

Als een asielzoeker zonder zijn gezin naar Nederland reist heeft hij, als zijn aanvraag wordt toegekend, het recht om binnen een bepaalde tijd zijn directe gezinsleden (partner en kinderen) over te laten komen naar Nederland op grond van het zogenaamde nareiscriterium. Uit door de IND in haar maandelijkse rapportages gepubliceerde informatie blijkt nu dat deze instantie bij het presenteren van de cijfers van het aantal eerste asielaanvragen jarenlang deze ‘gezinsherenigers’ heeft meegeteld.
 
Dit betekent dat, zo lang de IND de nagereisde gezinsleden mee heeft geteld, de gepubliceerde aantallen asielaanvragen veel hoger zijn geweest dan de werkelijke instroom van het aantal asielaanvragen. Ook het percentage inwilligingen van asielaanvragen kwam door het meetellen van deze nareizende familieleden veel hoger te liggen, daar vrijwel alle nareizende familieleden meteen een status krijgen.
 
Pas eind maart 2014 is de IND gestart met het separaat registreren van nagereisde familieleden; gegevens van eerste aanvragen gedateerd voor deze datum bevatten dus in principe ook de nagereisde gezinsleden. Het heeft echter tot juli 2014 geduurd voordat er in het geheel geen nagereisde familieleden meer in de cijfers zijn opgenomen; tot deze datum heeft de IND dus de cijfers van het aantal eerste asielaanvragers systematisch te hoog gepresenteerd. Onder de gegevens uit de meest recente maandelijkse publicaties van de IND (de 'Asylum Trends'  van juli, augustus en september 2014) wordt letterlijk vermeld:
"Separate registration of family reunification started on 2014/03/28. Family members who received an entry visa before this date are reported under first asylum applications.
July 2014 represents the first dataset of first applications containing no (applications for) family reunification
."
Vermoedelijk heeft de IND de wijze van registreren sinds kort aangepast omdat alle EU-landen geacht worden hun statistische gegevens in gelijke vorm te publiceren om ze beter met elkaar te kunnen vergelijken.


Meer informatie:
De 'Asylum Trends, Monthly report on Asylum Applications in the Netherlands and Europe, September 2014', (download pdf-bestand, 380 kB, 17 pag's)  
De overige Monthly Asylum Trends zijn ook te vinden middels de zoekfunctie op de website van de IND (klik op deze link)

Lees ook:
23-07-14  De feiten over de 'ontwrichtende' instroom van asielzoekers
22-11-13  Hoe succesvol is vreemdelingenbewaring?