13 oktober 2014

INLIA reikt Levende Steen uit in Zweden

INLIA reikt Levende Steen uit in Zweden
Zondag 12 oktober 2014 heeft INLIA-directeur John van Tilborg de ‘Levende Steen’ uitgereikt aan de Lutherse Diakonessen van het Alsike Kloster in Uppsala (Zweden). Zij ontvingen dit eerbetoon ter gelegenheid van de viering van hun 50-jarig jubileum.

Een Zweedse Chartergemeenschap als vrijplaats

Al sinds jaren bieden de zusters in hun klooster kerkasiel aan vluchtelingen in nood. Met steun van de Aartsbisschop, het hoofd van de Zweedse Staatskerk, werd hun klooster een vrijplaats voor afgewezen asielzoekers.
Precies 25 jaar geleden, in 1989, ontstond het contact met de pas opgerichte stichting INLIA, en werden we uitgenodigd om in Zweden het Charter van Groningen te komen toelichten aan de bisschop, de kerken en vele anderen. Eén jaar later trad de kloostergemeenschap toe tot het verbond van Charter van Groningen. 

"Alsike Klooster - een vrijplaats voor vluchtelingen in nood (Mattheüs 25 vs 35)"

Politie-inval
Enkele jaren later kwam een einde aan de terughoudende opstelling van de autoriteiten ten aanzien van de vrijplaats die het klooster was geworden: in de vroege ochtend van 24 november 1993 viel de politie met geweld het klooster binnen; 20 asielzoekers die in het klooster kerkasiel kregen werden onder bedreiging van vuurwapens weggevoerd. De zusters lieten zich hierdoor niet uit het veld slaan. Zij deden een beroep op ons verbond van geloofsgemeenschappen, om te protesteren bij de Zweedse autoriteiten tegen deze gewelddadige inbreuk op het kerkasiel.

Urgent Action
Het bureau van INLIA organiseerde meteen een zgn. 'Urgent Action', een oproep waarop door de Charterkerken massaal werd gereageerd. De Zweedse autoriteiten (de minister-president, de ministers voor immigratie en voor kerkzaken en het parlement) ontvingen uit Nederland en andere Europese landen honderden protestbrieven, faxberichten en telegrammen. Eén van de ministers merkte tegen de zusters op: “U heeft wel heel veel vrienden in Europa!”
INLIA stuurde een bemiddelaar namens het Charternetwerk naar Zweden: Father John Methuen. Hij had als priester van de Church of the Ascension in Manchester eerder ervaring opgedaan met autoriteiten die tegen het kerkasiel wilden optreden. Dankzij de bemiddeling van INLIA en anderen, zoals mevrouw Palme, de weduwe van de Zweedse oud-premier van Zweden Olof Palme, kregen uiteindelijk alle asielzoekers die door de politie waren afgevoerd alsnog een verblijfsvergunning. Zweden heeft toegegeven dat de overweldigende hoeveelheid internationale protesten en alle publiciteit een belangrijke rol speelde in het besluit de dossiers opnieuw te bekijken.De Levende Steen
In 2000 is de traditie ontstaan om een persoon of geloofsgemeenschap die zich in het bijzonder heeft ingezet voor de asielzoeker in nood in het zonnetje te zetten. Dat gebeurt in de vorm van het uitreiken van de "Levende Steen", als een tastbaar blijk van waardering. Op deze baksteen bevindt zich een inscriptie waarin wordt verwezen naar het vers uit de Bijbel waar over levende stenen wordt gesproken, in de Eerste Brief van Petrus, hoofdstuk 2 vers 4 en 5 (NBV):

"Voeg u bij hem [Jezus], bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel."

Eerder reikten we Levende Stenen uit aan onder meer Ineke Bakker (bij haar afscheid als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland) en aan de in kerkasiels en noodopvang samenwerkende kerken van Hoogeveen en Eibergen.


Meer informatie:
De Urgent Action oproep van het bureau van INLIA d.d. 25 november 1993 (Nederlands en Engels)
Een van de protestbrieven, zoals die door kerken aan de Zweedse autoriteiten werden gezonden
Het persbericht van INLIA (Nederlands en Engels) d.d. 12 aug 1994
De brief van INLIA aan de Charterkerken d.d. 17 aug 1994

Zie ook:
Een artikel in Trouw d.d. 25 nov 1993
De website van het Alsike Klooster (Engelstalige pagina's)