24 februari 2014

Schipholwakes: 'Er bestaat voor de Eeuwige geen onderscheid'

Op Aswoensdag, 5 maart .a.s, begint de jaarlijkse serie wakes die elk jaar in de tijd voor Pasen wordt gehouden bij het Justitieel Complex Schiphol. De organisatoren willen hiermee solidariteit betuigen met de gevangenen die in dit complex worden vastgehouden, enkel omdat ze niet over voldoende papieren beschikken..

Binnen de metershoge muren van het complex bevinden zich o.a. een rechtbank en een aanmeldcentrum met ruim honderd tweepersoonscellen voor mensen die oorlog en vervolging zijn ontvlucht en in Nederland asiel willen vragen. Met de wakes in de tijd voor Pasen willen de organisatoren duidelijk maken dat zij grote vragen hebben bij het gevangen zetten van mensen die niets misdaan hebben.

Elke wake wordt vormgegeven door één of meer kerkgenootschappen, die ieder vanuit de eigen achtergrond kleur en vorm geven aan de bijeenkomsten. Op Aswoensdag zal de dichter en theoloog Huub Oosterhuis een overweging houden. Daarna zullen niet alleen de wakers maar ook de metershoge betonnen muur van het complex een askruisje krijgen - gedenkt dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.

Het motto van de wakes is dit jaar ontleend aan het bijbelboek Numeri, hoofdstuk 15, verzen 15-16 (NBG):
"Voor de hele gemeenschap geldt een en dezelfde wet, voor jullie zelf en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen, voor alle komende generaties. Er bestaat voor de EEUWIGE geen onderscheid tussen jullie en vreemdelingen. Voor jullie en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen geldt een en hetzelfde voorschrift en een en dezelfde regel."


Meer informatie:

Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke wakes is te vinden in onze Agenda-rubriek en op www.schipholwakes.nl.

Lees ook:
21-02-14  'Nog een lange weg te gaan naar humane vreemdelingendetentie'
22-01-14  Honderdste wake bij detentiecentrum Kamp van Zeist
22-11-13  Hoe succesvol is vreemdelingenbewaring?

11-02-13  'Verbreek de ketenen' - Schipholwakes in de tijd voor Pasen
07-02-12  Detentiecentrum Schiphol Oost: 'zorg dat er recht wordt gedaan in de poort'
12-01-11  Detentiecentrum Schiphol Oost: 'verbannen uit het land der levenden'