30 september 2013

Vredesduif uitgereikt aan Stichting De Vrolijkheid

Vredesduif uitgereikt aan Stichting De Vrolijkheid
In het kader van de Vredesweek organiseerde het Platform Religie en Levensbeschouwing Groningen op zondag 22 september een bijeenkomst rond het thema ‘vrede’. INLIA was daarbij gevraagd om aan de Stichting De Vrolijkheid een oorkonde en een ‘vredesduif’ uit te reiken.


Het uitreiken van een ‘vredesduif’ is een initiatief van IKV Pax Christi, dat met deze ‘vredesvluchten’ de verbondenheid van kerken in Nederland met vredestichters in binnen- en buitenland wil uitdrukken. Het Groningse platform wilde op deze vredeszondag de vrijwilligers van de Vrolijkheid in het zonnetje zetten, die zich inzetten voor asielkinderen in centra in de regio Groningen.

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid, zoals de stichting voluit heet, organiseert creatieve activiteiten in asielzoekerscentra voor kinderen en jongeren. Zij zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven behoren; ze hebben indringende ervaringen achter de rug en hebben hun eigen vertrouwde leefomgeving moeten opgeven voor een vaak jarenlang onzeker bestaan in Nederland.

Kinderen die vreselijke dingen meemaken of getraumatiseerde ouders hebben lopen een groot risico op het ontwikkelen van emotionele stoornissen of psychosociale problemen. Om verdere schade te voorkomen en indringende ervaringen een plaats te helpen geven, biedt De Vrolijkheid deze kwetsbare kinderen dans, theater, muziek en beeldende kunst als instrument. Door positieve activiteiten en ervaringen wordt hun veerkracht versterkt.

Op verzoek van het Platform reikte INLIA-directeur John van Tilborg de oorkonde en de vredesduif uit aan De Vrolijkheid. Dit vond plaats tijdens een bijeenkomst van het Platform in de Loge van de Vrijmetselaars in Groningen.Het Platform Religie en Levensbeschouwing bestaat in Groningen inmiddels 10 jaar; een van de activiteiten is het promoten van het ‘Handvest voor Compassie’, een initiatief van de Britse schrijfster Karen Amstrong, dat in november 2009 ook in Nederland werd gepresenteerd. De Gemeente Groningen heeft zich in april van dit jaar aangesloten bij de internationale beweging van compassiesteden, wat inhoudt dat Groningen zich blijvend wil inspannen voor de waardering van verschillen in culturen en opvattingen in ‘Stad’.


Meer informatie:
www.platform-groningen.nl
www.ikvpaxchristi.nl
www.ministerievanvrede.nl/vredesvluchten
www.handvestvoorcompassie.nl
www.stadjersvoorcompassie.nl