08 december 2009

Opvang zieke ex-asielzoekers van start

Staatssecretaris Albayrak heeft besloten dat per 1 januari 2010 zieke vreemdelingen, die na afwijzing van hun asielverzoek een verblijfsvergunning aanvragen in verband met hun medische situatie, door het Rijk zullen worden opgevangen.

Het is een goede zaak dat de motie Spekman die hierover op 17 december 2008 in de Tweede Kamer werd aangenomen nu wordt ingevuld. Daarmee is een belangrijk knelpunt weggenomen in de lastige verhouding tussen maatschappelijke organisaties, kerken en burgelijke gemeenten enerzijds en het Rijk anderzijds. Het betekent ook een grote stap voorwaarts in de richting van het overbodig maken van de gemeentelijke noodopvang in 2010.