24 mei 2013

Staatssecretaris en Raad van State samen op een andere planeet...

Amnesty International: uitzetten naar Somalië is schending van internationaal recht. De Raad van State steunt staatssecretaris Teeven in zijn omstreden opvatting dat Mogadishu inmiddels veilig genoeg zou zijn. Dat blijkt uit een uitspraak in hoger beroep van 23 mei 2013.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State is van oordeel “dat de staatssecretaris terecht aanvoert dat uit algemene informatie blijkt dat de veiligheidssituatie in Mogadishu weliswaar slecht is, maar dat deze is verbeterd sinds augustus 2011, omdat de terreurgroep Al-Shabaab daar niet langer de macht heeft. Hoewel Al-Shabaab nog steeds aanslagen pleegt en de situatie dus onveilig is, lopen burgers minder risico het slachtoffer te worden van geweldsdelicten dan voorheen”.

Maar…

In januari van dit jaar deed de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties dhr Guterres in eigen persoon nog een dringend beroep op de Nederlandse overheid en de Tweede Kamer niet over te gaan tot uitzettingen.

In februari van dit jaar publiceerde Human Rights Watch hun oproep niemand naar Zuid- en Centraal-Somalië incl. Mogadishu uit te zetten.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Nederland nu al voor de derde keer (op 27 februari, 7 maart en nu weer op 10 mei) op de vingers getikt door een Interim Measure uit te vaardigen die een voorgenomen uitzetting naar Somalië verbiedt.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt al lange tijd alle reizen naar heel Somalië (dus inclusief Somiland en Puntland in het noorden) en roept iedere Nederlander ter plaatse op deze gebieden direct te verlaten “vanwege de voortdurende gewapende strijd, terrorismedreiging, criminele dreiging en rechteloosheid”.

Eveneens volgens het reisadvies van Buitenlandse Zaken “zijn de gehele kustlijn en de territoriale wateren van Somalië zeer onveilig vanwege piraterij die zich inmiddels uitstrekt tot op vele honderden kilometers van de Somalische kust in zowel de Golf van Aden als de Indische Oceaan (tot aan de Maldiven en Madagaskar).” Nederlandse marineschepen doen daarom mee aan patrouille-missies van de NAVO en de EU. Speciale eenheden van het Korps Mariniers zijn al sinds 2009 actief in de kustwateren bij Somalië en hebben inmiddels zo’n 250 Somalische piraten gearresteerd en tientallen gijzelaars aan boord van gekaapte koopvaardijschepen bevrijd. De Nederlandse regering heeft in december 2012 besloten de Nederlandse deelname weer met een jaar te verlengen.

De Nederlandse militairen die deel uitmaken van de Europese trainingsmissie (EUTM) voor Somalië bevinden zich in…. Uganda, omdat het in Somalië zelf te onveilig is.

De staatssecretaris van Justitie maakt zelf een onderscheid tussen Somalische asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland, die niet wordt ingetrokken omdat het daar nog te onveilig is, en Somalische asielzoekers die (nog) geen verblijfsvergunning hebben en wel kunnen worden afgewezen en uitgezet, omdat het daar inmiddels voldoende veilig zou zijn geworden…

Ook Amnesty International ten slotte heeft zich zojuist, in een uitvoerig gedocumenteerde verklaring d.d. 15 mei 2013, uitgesproken tegen uitzettingen naar Zuid- en Centraal-Somalië. Hun ondubbelzinnige conclusie luidt, letterlijk vertaald: “Landen zouden onder geen enkele omstandigheid moeten proberen personen naar Zuid- en Centraal-Somalië terug te sturen, aangezien de kwetsbare veiligheidssituatie niet tot een fundamentele, duurzame en stabiele verandering heeft geleid. Iedere uitzetting naar Zuid- en Centraal-Somalië zou een schending zijn van het internationaalrechtelijk verbod op refoulement.”

(Het ‘non-refoulement beginsel’ is een principieel onderdeel van het Vluchtelingenverdrag van Genève (art. 33) en bepaalt dat geen enkele vluchteling mag worden teruggestuurd [Frans: refouler] naar het land waar hij of zij voor vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar zijn).


Meer informatie:
Het persbericht en de tekst van de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 23 mei 2013
Het reisadvies Somalië op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken
Berichtgeving over piraterijbestrijding Somalië op de website van het ministerie van Defensie
Het Public Statement van Amnesty International 'Returns to South and Central Somalia: A Violation of International Law' d.d. 15 mei 2013  (download Engelstalig pdf-bestand, 7 pag's)

Lees ook:
05-04-13  EHRM houdt uitzetting naar Somalië nog steeds tegen
22-02-13  Uitzettingen naar Somalië opnieuw door de rechter geblokkeerd
20-12-12  Staatssecretaris verklaart Somalië ‘veilig’
17-07-12  RvS verbiedt alle uitzettingen naar Somalië

Deze informatie is ook terug te vinden in ons Dossier Somalië