20 februari 2013

Pardonners moeten verblijfsvergunning verlengen

Asielzoekers die in 2007 een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van het ‘generaal pardon’ moeten voor 15 juni 2013 verlenging van hun ‘pardonvergunning’ aanvragen. Hiervoor is het niet nodig een geldig paspoort te kunnen overleggen en ook hoeft er geen leges betaald te worden.


Asielzoekers die een vergunning hebben gekregen in het kader van de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) en nog niet genaturaliseerd zijn tot Nederlander ontvangen in de komende weken een aanvraagformulier van de IND voor verlenging. Het verlengen is nodig omdat de geldigheidsduur van 5 jaar binnenkort afloopt. De aanvraag voor verlenging is kosteloos.

Ook voor asielzoekers die al een verzoek tot naturalisatie hebben gedaan waarop nog niet is beslist is het raadzaam verlenging van de pardonvergunning te vragen. Indien de naturalisatie-ceremonie niet voor 15 juni 2013 heeft plaatsgevonden ontstaat een zogenaamd ‘verblijfsgat’. Dat wordt de pardonner vervolgens tegengeworpen in de naturalisatieprocedure (op grond van het principe ‘eens illegaal, altijd illegaal’). De pardonner kan dan geen Nederlander meer worden, maar heeft ook (nog) geen geldige verblijfsvergunning. Vandaar dat het van groot belang is sowieso om verlenging van de huidige pardonvergunning te vragen. Zoals al gezegd geldt daarvoor geen legestarief of paspoortvereiste.

Dat geldt wel als pardonners het Nederlanderschap willen aanvragen. Als gevolg van het politieke besluit om gepardonneerde asielzoekers een reguliere status (en geen asielstatus) toe te kennen worden zij geconfronteerd met dezelfde eisen die aan iedere vreemdeling die wil naturaliseren worden gesteld, nl. het overleggen van een gelegaliseerde geboorteakte en een geldig paspoort. Daarmee wordt volledig voorbijgegaan aan de realiteit voor de meeste asielzoekers die in bewijsnood verkeren omdat ze met geen mogelijkheid aan die documenten kunnen komen: juist daarvoor was de pardonregeling nodig, waarmee asielzoekers in bewijsnood op basis van een schriftelijke verklaring omtrent de identiteit een status konden verkrijgen. Zie voor een uitvoeriger argumentatie ons bericht van 15 mei 2012.

Indien een pardonner medio mei 2013 nog geen verlengingsformulier van de IND heeft ontvangen is het raadzaam dat betrokkene zelf een formulier van de website van IND downloadt, invult en opstuurt naar de IND. Het formulier moet in ieder geval vóór 15 juni 2013 bij de IND binnen zijn. Anders zal de verlenging (in de meeste gevallen) worden afgewezen omdat de aanvraag te laat is ingediend.


Meer informatie:
De publicatie ‘Veelgestelde vragen over naturalisatie voor houders van een RANOV-vergunning’ van de IND, versie 30 januari 2013 (download pdf-bestand, 7 pag’s)

Lees ook:
15-05-12 Paspoortvereiste belemmert naturalisatie van pardonners