21 februari 2013

Nationale ombudsman: met Justitie valt nauwelijks samen te werken

Nationale ombudsman: met Justitie valt nauwelijks samen te werken
“Met het ministerie van Veiligheid en Justitie valt nauwelijks samen te werken.” Deze uitspraak deed de Nationale ombudsman Brenninkmeijer in een interview met het NRC (19 feb 2013). Het ministerie, dat ook verantwoordelijk is voor het vreemdelingenbeleid, is “immuun voor kritiek”..

De ombudsman stelde in augustus 2012 bijvoorbeeld vast dat mensen in vreemdelingendetentie onder een veel strenger regime worden vastgehouden dan nodig is voor hun uitzetting, strenger ook dan in een ‘doorsnee gevangenis’. De ombudsman werd hierin gesteund door rapporten van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Justitia et Pax. De ombudsman adviseerde toenmalig minister Leers hier iets aan te doen, maar kreeg noch van Leers noch van zijn opvolger staatssecretaris Teeven, enige reactie. Toen hij tenslotte zelf maar weer contact opnam met het ministerie kreeg hij te horen: “wacht nu maar, ombudsman”. “Nee zei ik: het is urgent.” was het antwoord van Brenninkmeijer. Pas vlak voor Kerst 2012 kwam er een brief van de staatssecretaris, die op geen enkel punt inhoudelijk inging op de kritiek: “een kluitje in het riet”.

Ook aan rapporten van de ombudsman over zelfdoding of natuurlijk overlijden in detentie, over ondertoezichtstelling van kinderen en over omgangsproblemen met gescheiden ouders had het ministerie van Veiligheid en Justitie “geen boodschap”: het reageerde te laat of zelfs helemaal niet.

De Nationale ombudsman is een zgn. Hoog College van Staat (net als bijv. de Raad van State en de Algemene Rekenkamer), dat onderzoek doet naar klachten van burgers over overheidsinstanties en ook uit eigen beweging onderzoek instelt naar structurele knelpunten in de relatie tussen burgers en overheid.


Meer informatie:
Het rapport over vreemdelingenbewaring d.d. 6 aug 2012 op de site van de Nationale ombudsman
Het artikel op de site van de NRC d.d. 19 feb 2013

Lees ook:
15-08-12  Nationale ombudsman: vreemdelingenbewaring is inhumaan