29 november 2012

Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie

Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie
Op 17 november jl. vond in de Jaarbeurs in Utrecht weer de Landelijke Diaconale Dag plaats. Dit  evenement wordt jaarlijks door Kerk in Actie georganiseerd voor alle diakenen van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook INLIA was met een informatiestand aanwezig.

Namens de ruim duizend aanwezige diakenen en leden van kerkelijke commissies voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking verstuurde Kerk in Actie een brief aan het kabinet. Daarin worden zorgen uitgesproken over o.a. de koopkrachtcijfers en de voorgenomen bezuinigingen op zorg en ontwikkelingssamenwerking.

Over het asielbeleid is in de brief de volgende passage opgenomen: “Laat mensen mens mogen zijn. Niemand komt illegaal op aarde. Veel diakenen vinden het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers inhumaan. Er is beleid nodig waarin onderdak en voeding geborgd zijn. De strafbaarstelling van illegaliteit en het beleid waarin illegalen voor altijd als illegaal worden bestempeld, betekent toenemende criminalisering van vreemdelingen, die onomkeerbaar is.”
In het persbericht dat naar aanleiding van de dag door Kerk in Actie werd uitgegeven werd een van de aanwezige diakenen geciteerd, die verzuchtte: “Soms schaam ik me voor Nederland. Best vaak eigenlijk.”


INLIA stand op de LDD 2012Gedurende de dag konden de deelnemers aan de dag ook de informatiekraampjes van een groot aantal diaconale organisaties bezoeken. Bij de INLIA-stand kwamen veel diakenen van bij ons netwerk aangesloten Charterkerken en anderen zich laten informeren over o.a. het actuele project 'Transithuis'.


Meer informatie:
Het bericht d.d. 19 nov 2012 "Kerk in Actie spreekt namens diaconieën zorgen uit over Kabinetsbeleid"
De brief van Kerk in Actie aan minister-president Rutte d.d. 19 nov 2012 (pdf)

Lees ook:
12-10-12  Aanmeldingen voor het Transithuis