15 november 2012

Strafbaarstelling illegaal verblijf in regeerakkoord

“Zet de PvdA PVV-migratiebeleid voort?”. De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben in hun regeerakkoord opgenomen dat illegaal verblijf strafbaar gesteld wordt. De coalitie neemt dus dit idee over van het vorige kabinet, ondanks de kritiek van vele gemeenten, kerken, vakcentrales, vluchtelingen- en andere maatschappelijke organisaties.

De Coalitie Tegen de Strafbaarstelling heeft de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer-fractie en het partijbestuur van de PvdA een brief gestuurd, waarin ze uitspreekt geschokt te zijn dat de PvdA “zich heeft verbonden aan invoering van (…) één van de kwalijkste punten uit het gedoogakkoord met de PVV van het vorig kabinet”.

“Strafbaarstelling van illegaal verblijf is buiten alle proporties en een aantasting van mensenrechten. Het treft de meest kwetsbare groepen. De afstand tot hulpverlening zal toenemen. Strafbaarstelling van illegaal verblijf zal averechts uitpakken en juist leiden tot meer misstanden. (…)  De maatregel bevordert vertrek niet en heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid en openbare orde.” De brief roept het PvdA-bestuur en haar leden (waarvan velen ook de petitie tegen strafbaarstelling hebben ondertekend) op om dit niet te laten gebeuren.


Meer informatie:
De paragraaf “Immigratie, integratie en asiel” uit het regeerakkoord van VVD en PvdA d.d. 29 okt 2012 (3 pag’s, pdf-bestand)

Lees ook:
15-12-11  EhvJ strafbaarstelling illegaal verblijf in strijd met EU-recht
23-09-11  Strafbaarstelling illegaliteit in strijd met EU-terugkeerrichtlijn
09-03-11  Petitie tegen strafbaarstelling illegaal verblijf gepresenteerd