05 december 2012

Asielzoekers tentenkampen bieden Kamer petitie aan

Vertegenwoordigers van de asielzoekers uit het tentenkamp in Den Haag en de 'Vluchtkerk' in Amsterdam hebben op 4 december een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden. Zij verzoeken de Kamer mee te willen werken aan een echte, humane oplossing..

De petitie geeft aan dat het geschetste beeld, als zouden de asielzoekers niet mee willen werken aan een oplossing, niet op feiten is gebaseerd. De asielzoekers vinden de tot nu toe geboden oplossingen te kort schieten, omdat ze na dertig dagen opvang opnieuw op straat terecht komen. 

Daarom doen zij het volgende voorstel:

 * Laat onze dossiers beoordelen op basis van de meest recente informatie uit onze landen van herkomst – ook door de betrokken VN organisaties - op basis van criteria voor veiligheid en terugkeercondities/ervaringen t.a.v. de diverse doelgroepen.

* Laat de verantwoordelijke diensten (Dienst Terugkeer & Vertrek en Immigratie- en Naturalisatiedienst) ons ambtshalve toetsen aan het buitenschuld-criterium en aan het schrijnendheids-criterium.

* Laat ons toe tot de reguliere opvang zolang deze procedure gaande is en wij niet uitzetbaar zijn.

* Laat een deskundige organisatie toezien op de zorgvuldigheid van de uitvoering van de afgesproken toetsingen.
 

De petitie werd in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van de Kamerfracties van ChristenUnie, SP, GroenLinks, CDA en regeringspartij PvdA.
De actie van de asielzoekers wordt in kerkelijk Nederland breed gedragen.


Meer informatie:
De volledige tekst van de petitie
De brief van de Raad van Kerken in Nederland aan Staatssecretaris Teeven d.d. 19-11-12  (op de site van de RvKN)