07 september 2012

'De Bergrede is van vóór de invoering van het bestuursrecht'

Dit opmerkelijk citaat is van CDA-lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma. Wat Jezus ons in de Bergrede aanreikt kan dus wat het Christen Democratisch Appèl betreft als achterhaald de prullebak in….

Mattheüs 25 is niet rechtstreeks te gebruiken bij ons vreemdelingenbeleid. Er is meer dan pure naastenliefde. De Bergrede van Jezus is van vóór de invoering van het bestuursrecht, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ze bevat een persoonlijke opdracht om mensen ruimte te geven. Maar een overheid heeft te maken met het gelijkheidsbeginsel.”

Twee weken na de keiharde conclusies van zowel de Nationale ombudsman als het Anti Folter Comité van de Raad van Europa, die de Nederlandse praktijk van vreemdelingendetentie veroordelen als een schending van de mensenrechten, verschijnt in Wordt Vervolgd, het maandblad van Amnesty International, een interview met Sybrand van Haersma Buma, met als kop het citaat ‘Ons vreemdelingenbeleid kan elke mensenrechtentoets doorstaan’.

Kritische uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zijn kennelijk een gevolg van onwetendheid van het goedbedoelende hof ten aanzien van de Nederlandse intenties:
Geloof me, het hof is voor ons heel belangrijk. Tegelijkertijd zie je dat het hof, met de beste bedoelingen, ons het werken soms ten onrechte onmogelijk maakt. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid is meerdere malen bekritiseerd, waardoor we het niet goed kunnen uitvoeren. Ik vraag me sterk af of het hof goed ziet met welke overtuiging wij werken. Ik ben ervan overtuigd dat ons beleid elke mensenrechtentoets kan doorstaan. Maar het hof vindt ons te streng. Ik vind dat we niet alles van het hof hoeven goed te keuren, we moeten de discussie aangaan.”

Ook de herhaaldelijke veroordelingen van het Nederlandse beleid rondom vreemdelingenkinderen door de toezichthoudende organen van de Raad van Europa, het Comité van Ministers, Nederlandse bestuursrechters, de Kinderombudsman en, zoals onlangs nog op Wereldvluchtelingendag, door een college van rechtsgeleerden, zijn kennelijk geheel aan de heer Van Haersma Buma voorbijgegaan. En ten aanzien van het probleem van ongedocumenteerde en daarom onuitzetbarwe vreemdelingen komt hij niet verder dan het herhalen van de aloude - onverdedigbare - mantra’s dat alle landen meewerken, dat iedereen papieren kan krijgen en terugkeren, ‘als je het juiste verhaal maar vertelt’

Zelfs CDA-minister Leers is (net zoals een grote Kamermeerderheid) inmiddels zo ver dat er, zij het beperkt, pilots worden uitgevoerd om alternatieven voor vreemdelingenbewaring te ontwikkelen (waar door een meerderheid van de Kamer al jarenlang op is aangedrongen), maar de heer Buma stelt in het artikel het niet nodig te vinden om naar alternatieven te zoeken…

Het is buitengewoon teleurstellend om te moeten lezen dat Bijbelse waarden voor de politiek leider en lijsttrekker van het Christen Democratisch Appèl kennelijk geen geldigheid hebben voor het overheidsbeleid, maar ook het door de gezamenlijke landen van Europa (Nederland incluis!) ingestelde Hof dat de – mede door Nederland – vastgestelde mensenrechten moet waarborgen in Europa, wordt hier als een sta-in-de-weg voor onze goede bedoelingen afgeserveerd.

Op de vraag van de interviewer van Wordt Vervolgd: ‘Wat is het sterkste argument dat kritische Wordt Vervolgd lezers tegen u kunnen inbrengen?’ antwoordt de heer Buma: “Dat hebben ze niet. Na het lezen van dit interview zullen ze zeggen: ‘Buma heeft gelijk’.”


Meer informatie:
Het interview met Sybrand van Haersma Buma in Wordt Vervolgd, maandblad van Amnesty International, sept 2012 (pdf-bestand)

Lees ook:
17-08-12  Ook forse kritiek uit Europa op vreemdelingenbewaring
15-08-12  Nationale ombudsman: vreemdelingenbewaring is inhumaan
21-06-12  Kinderrechtenmanifestatie: rechtsgeleerden geven Nederland onvoldoende