27 augustus 2012

Kerk in Actie presenteert diaconale kieshulp

Kerk in Actie presenteert diaconale kieshulp
Met het oog op de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft Kerk in Actie weer een diaconale kieshulp laten samenstellen. De partijprogramma’s zijn vergeleken aan de hand van de vijf diaconale thema’s armoedebestrijding, vluchtelingen, duurzaamheid, zorg en mondiale verantwoordelijkheden.
In opdracht van Kerk in Actie heeft OIKOS de beleidsvoornemens van de 11 politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd gescreend op de prioriteiten van Kerk in Actie. De kernwaarden gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap en de missie van waaruit Kerk in Actie werkt vormden daarbij het uitgangspunt. De selectieve vergelijking op een beperkt aantal thema’s is daarmee “niet neutraal, maar wel transparant”. Met de kieshulp wil Kerk in Actie haar achterban informatie aanreiken om op 12 september in het stemhokje tot een eigen keuze te komen.

In het deel ‘vluchtelingen, migratie en multiculturele samenleving’ gaat de aandacht van Kerk in Actie vooral uit naar de rechten van kinderen van vluchtelingen en migranten en de behandeling van uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vluchtelingen (zie pagina's 4 en 5). De conclusie luidt:

“De verkiezingsprogramma’s laten een breed scala van bijvoeglijke naamwoorden bij ‘asielprocedure’ zien: streng, zorgvuldig, rechtvaardig, barmhartig, humaan, restrictief… In de praktijk zal moeten blijken wat de partijen daarmee concreet bedoelen…
Wat betreft de welwillende aandacht voor de positie van kinderen onderscheiden de PvdA, SP, D66, GL, PvdD en de CU zich in positieve zin. Wat betreft de positie van uitgeprocedeerde asielzoekers pleiten enkele partijen expliciet voor een goede opvang en zorg voor mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren: SP, PvdD en de CU. Ook zijn enkele partijen tegenstander van de strafbaarstelling van illegaliteit: PvdA, SP, GL, PvdD en de CU.”
 
 
Meer informatie:
Op de site van Kerk in Actie vindt u de Diaconale Verkiezingswijzer  en de uitgebreidere analyse van de partijprogramma's op het thema vluchtelingen.
Het dagblad Trouw schreef er op 25 aug 2012 een artikel over onder de kop ‘Christelijke waarden vind je bij GroenLinks’.
 
Ook VluchtelingenWerk Nederland heeft de verkiezingsprogramma’s van 9 politieke partijen geanalyseerd in relatie tot het door hen zelf opgestelde 10-puntenplan voor een beter vluchtelingenbeleid. Zie daarvoor de overzichtspagina verkiezingen.

Het Humanistisch Verbond ten slotte heeft de programma's van 8 partijen langs een 'humanistische meetlat' gelegd. Op het onderdeel 'menswaardig vreemdelingen- en asielbeleid' (verdeeld in 6 beleidspunten) wordt het standpunt van de Humanistische Alliantie slechts door 3 partijen gedeeld; zie hier het overzicht.

 
Lees ook:
31-05-10  Diaconale vergelijking van verkiezingsprogramma’s