10 juli 2012

Leges permanente verblijfsvergunning verlaagd

Leges permanente verblijfsvergunning verlaagd
Minister Leers heeft de leges voor een zgn. permanente verblijfsvergunning verlaagd naar aanleiding van de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat op 26 april 2012 de gevraagde leges als ‘overdreven en onevenredig hoog’ veroordeelde. 

De legestarieven voor zowel een status als ‘langdurig ingezeten derdelander’ als voor de ‘nationale verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier’ zijn verlaagd van € 401 naar € 130. Volgens de minister is de nieuwe prijs “in lijn met het gemiddelde legesbedrag dat andere EU-lidstaten vragen.”

Het Europees Hof van Justitie vindt dat de hoogte van leges geen belemmering mag vormen om te kunnen krijgen waar je recht op hebt. Eerder had ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al eens uitgesproken dat de verhouding tussen de gevraagde leges voor gezinshereniging en het inkomen van betrokkene ‘disproportioneel’ is.

In beide gevallen heeft de minister de uitspraken van Europese rechters slechts minimaal uitgevoerd; voor veel soorten verblijfsvergunningen gelden nog steeds exorbitant hoge tarieven, terwijl ook in die situaties de gevraagde bedragen in geen verhouding staan tot het inkomen van de vreemdeling.


Meer informatie:
De brief van minister Leers aan de Tweede Kamer d.d. 4 juli 2012

Lees ook:
01-05-12  Minister opnieuw op de vingers getikt over te hoge leges
19-04-12  Legestarief alleen verlaagd bij aanvraag o.g.v. art. 8 EVRM
16-01-12  EHRM: hoge leges mag recht op gezinsleven niet belemmeren

Expertisecentrum: Dossier Leges