04 juli 2012

'Laat 700 kinderen niet struikelen'

'Laat 700 kinderen niet struikelen'
Een groot aantal kerkelijke en hulpverleningsorganisaties doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om de motie te steunen die beoogt de uitzetting van zogenaamde ‘gewortelde kinderen’ tijdelijk te stoppen, in afwachting van de behandeling van de ‘wortelingswet’ na de verkiezingen.

In Nederland dreigt een groep van zevenhonderd kinderen tussen de politieke wal en het schip te vallen. Het zijn gevluchte kinderen die hier al vele jaren zijn. Kinderen die ieder moment kunnen worden uitgezet. Dat is schrijnend, want de ‘wortelingswet’ die over hun lot beslist, wordt net ná de verkiezingen behandeld.

De laatste kans op een normaal leven in het land waar ze zijn opgegroeid, wordt hen zo afgenomen. Nieuwe onzekerheid beschadigt de kinderen en is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. De kans dat de wet na de verkiezingen wordt aangenomen is reëel.

Vele vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties, waaronder ook INLIA, vinden daarom dat het uitzetten van deze zevenhonderd kinderen en hun gezinnen direct moet stoppen. Deze kinderen verdienen het op zijn minst om de behandeling van de ‘wortelingswet’ hier mee te maken. Die wet gaat immers over hun leven in Nederland.

Daarom ondersteunen wij de motie Dibi en Gesthuizen, die vraagt om de uitzettingen te stoppen tot de initiatiefwet voor ‘gewortelde’ kinderen is behandeld. Tweede Kamerleden mogen de laatste strohalm van deze zevenhonderd kinderen niet afpakken.

Ter aanvulling:
Bovenstaande tekst is in de vorm van een Open Brief gepubliceerd in het Nederlands Dagblad van 3 juli 2012 en ondertekend door VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children International, UNICEF Nederland, de Raad van Kerken in Nederland, Kerk in Actie, de Stichting LOS en de Stichting INLIA.

Het maatschappelijk draagvlak voor een definitieve oplossing voor deze gewortelde kinderen is groot: de petitie Kinderpardon (een initiatief van het GroenLinks Kamerlid Dibi) is al door meer dan 130.000 mensen getekend en ongeveer 180 gemeentebesturen hebben minister Leers opgeroepen aan deze groep kinderen een verblijfsvergunning te verlenen.

Bij het initiatiefwetsvoorstel zijn overigens nog wel wat kanttekeningen te maken. Zo valt iedereen die inmiddels 21 jaar of ouder is er niet onder, ook al gaat het daarbij soms om jongeren die al 10 of 15 jaar (!) in Nederland zijn. Een jongere die al vanaf zijn 15e tot zijn 23e hier verblijft en een zelfstandig bestaan heeft opgebouwd is misschien wel méér geworteld in de Nederlandse samenleving dan een kind dat bijvoorbeeld vanaf zijn 3e tot zijn 11e met zijn ouders hier verblijft.  Waarom geen 'kinderpardon' voor iedereen die jonger dan 18 jaar was toen hij of zij in Nederland kwam? Het stopzetten van de uitzetting van deze beperkte groep van zo'n zevenhonderd kinderen is in dat licht dan wel het minste wat de minister nu zou kunnen doen.


Meer informatie:
Zie hier de motie van Dibi (GL) en Gesthuizen (SP) (kamerstuk 19637 nr 1545 d.d. 5 juni 2012).
Dit is het initiatiefwetsvoorstel van Spekman (PvdA) en Voordewind (CU) (kamerstuk 33068 nr 2).
De petitie is te vinden op www.kinderpardon.nu.

Lees ook:
21-06-12  Kinderrechtenmanifestatie: rechtsgeleerden geven Nederland onvoldoende
28-03-12  Rapport Kinderombudsman: ‘wachten op je toekomst’