21 juni 2012

Kinderrechtenmanifestatie: rechtsgeleerden geven Nederland onvoldoende

Op Wereldvluchtelingendag, 20 juni jl., hebben bijna duizend mensen in Den Haag de manifestatie voor de rechten van vreemdelingenkinderen bijgewoond. Een college van drie rechtsgeleerden veroordeelde het beleid rondom gewortelde en staatloze kinderen, het scheiden van kinderen van een buitenlandse ouder en de situatie in gezinslocaties allemaal als zijnde in strijd met het Kinderrechtenverdrag.

De afgelopen maanden heeft Kerk in Actie met een kaartenactie de aandacht van minister Leers gevraagd voor de rechten van vreemdelingenkinderen. Sinds half januari zijn er in totaal 72.000 kaarten verzonden, zo meldde de directeur van de landelijke PKN dienstenorganisatie, Haaije Feenstra, in zijn openingstoespraak, waarin hij verder de hoop uitsprak dat “deze bijeenkomst een opmaat zal zijn voor een verbetering van de situatie van vreemdelingen van wie de rechten in Nederland in het geding zijn, zodat zij zich kunnen ontwikkelen in een veilige situatie en later in staat zullen zijn om de wereldvrede een plek in hun hart te geven".

Kinderen van asielzoekers vertelden hun ervaringen aan een driekoppig, in toga gekleed en op tronen gezeten ‘rechtscollege’, gevormd door de professoren mr Jaap Doek (emeritus hoogleraar familierecht aan de VU en oud-voorzitter van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind), mr Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden) en mr Peter Rodrigues (hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden). De kinderen werden geïnterviewd door de filosofe en schrijfster Désanne van Brederode, die de bijeenkomst presenteerde samen met ds Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. De kinderen werden bijgestaan door advocaten en deskundigen die een pleidooi hielden over de thema’s gewortelde kinderen, staatloze kinderen, het scheiden van kinderen van een buitenlandse ouder en gezinslocaties. 

Het rechtscollege kwam in alle gevallen tot het oordeel dat de rechten van kinderen worden geschonden. Prof. Doek over gewortelde kinderen: “De vraag of iemand mag blijven mag niet met zoveel onzekerheden omgeven zijn; binnen vijf jaar moet er duidelijkheid komen”. En over staatloze kinderen: “Nederland moet zich inspannen om elk kind binnen maximaal drie jaar een nationaliteit te geven”.
Prof. Liefaard gaf aan veel zorgen over de gezinslocaties te hebben: “Het is geen geschikte plek voor een kind om op te groeien. Mensen zouden maximaal drie maanden in een gezinslocatie moeten zijn, daarna moet er een andere oplossing komen”.
Prof. Doek tenslotte over de gezinslocaties: “Wat daar gebeurt kan absoluut niet door de beugel; het is een aaneenschakeling van schendingen van de rechten van het kind.”

De ‘Verklaring voor Kinderrecht’ werd daarna overhandigd aan de aanwezige parlementariërs Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Dijksma (PvdA) en Gesthuizen (SP), leden van de algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel van de Tweede Kamer. Andere kamerfracties hadden zich bij de organisatie afgemeld. De fractie van het CDA heeft helaas in het geheel niet gereageerd op alle verzoeken om medewerking vanuit de organisatie.

Er waren optredens van rappers en van de jonge danser Moerad uit Azerbeidzjan, die, kort voordat hij in de finale van de televisieshow ‘Holland’s got talent’ mocht optreden, met zijn familie uit het asielzoekerscentrum op straat was gezet. De zangeres Johanna de Jonge vertolkte het lied “Meneer de minister, slaap zacht” van Claudia de Breij, cabaretière en ambassadeur van UNICEF, die er door omstandigheden helaas zelf niet bij kon zijn.

De manifestatie was georganiseerd door Kerk in Actie samen met een brede coalitie van vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties, waaronder ook INLIA. Voorafgaand deden zo’n 1.000 mensen mee aan de zogenaamde ‘umbrella march’, een optocht door Den Haag met witte paraplu’s die bescherming voor vluchtelingen symboliseren; deze activiteit werd door VluchtelingenWerk Nederland georganiseerd in navolging van andere vluchtelingenorganisaties in diverse Europese steden.


Meer informatie over deze manifestatie is ook te lezen op de sites van Kerk in Actie, Defence for Children International en de Raad van Kerken in Nederland.

De teksten van de gehouden pleidooien kunt u hier lezen:
Mr Pim Fischer over kinderen in gezinslocaties
Mr René Bruin (Head of Office, UNHCR Den Haag) over staatloze kinderen
Mr Berber Swart over het scheiden van kinderen van een buitenlandse ouder
Burgemeester Yvonne van Mastrigt (Gemeente Hoogezand-Sappemeer) over gewortelde kinderen

Zie ook:
14-06-12  Kerkelijke aandacht voor Wereldvluchtelingendag
25-05-12  Kom naar de Kinderrechtenmanifestatie op 20 juni
20-01-12  Kaartenactie voor rechten van vreemdelingenkinderen