31 januari 2012

Besluit- en vertrekmoratorium Syrië verlengd

Het besluit- en vertrekmoratorium voor Syrië wordt met een half jaar verlengd. Minister Leers heeft dat besloten naar aanleiding van de voortdurende onzekerheid over de veiligheidssituatie in Syrië.


Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 27 december 2011 een nieuw ambtsbericht uitgebracht. Daarin is sprake van “een zorgwekkend beeld van aanhoudende ongeregeldheden in meerdere steden verspreid over het hele land. Het blijft echter moeilijk om een betrouwbaar beeld te krijgen over de situatie in Syrië bij gebrek aan onafhankelijke en internationale media en gelet op de beperkte bewegingsvrijheid van de Nederlandse ambassade in Syrië.”

Vanwege deze voortdurende onzekerheid kunnen de risico’s op vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of schending van art 3 EVRM niet goed in kaart worden gebracht. Daarom is tot verlenging van het moratorium besloten. Daarmee wordt de beslistermijn van al ingediende en nog in te dienen asielverzoeken met een jaar verlengd. Bovendien worden uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers het komend half jaar niet verplicht naar Syrië terug te keren en houden ze recht op opvang van rijkswege.

Het vorige moratorium was formeel ingesteld op 5 juli 2011 en liep dus op 5 januari jl. af.


Meer informatie:
De brief over ‘landgebonden asielbeleid Syrië’ van de ministers Leers (I&A) en Rosenthal (BZ) aan de Tweede Kamer d.d. 25 jan 2012

Zie ook:
16-06-11  Besluit- en vertrekmoratorium Syrië