01 februari 2012

'Bedankt' en 'gevraagd' vanuit Zeist

De telefoonkaartenactie voor de vreemdelingen in detentie in het Kamp van Zeist was weer een succes, zo laten de organisatoren, de Raden van Kerken uit Zeist, Soest en Soesterberg, weten.

De actie heeft dit jaar € 11.500 opgebracht. Daarmee kon aan ca. 420 ingesloten mensen met Kerst een telefoonkaart worden gegeven. Juist rond de feestdagen hebben zij een grote behoefte om met dierbaren te kunnen bellen, dus men was er erg blij mee. De organisatoren bedanken ieder die heeft bijgedragen. Er is nog genoeg geld over om ook met Pasen telefoonkaarten uit te delen.

Graag geven we hierbij ook een verzoek van de Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk aan u door: de activiteitenbegeleiding in het Kamp van Zeist heeft veel behoefte aan muziekinstrumenten en hobby-artikelen om de gedetineerden te helpen de verveling te verdrijven. Zij mogen namelijk niet werken of onderwijs volgen. Heeft u ongebruikte hobbyartikelen over, neemt u dan contact op met de werkgroep.

Zie de bijgaande informatie voor een lijstje met de gevraagde instrumenten en materialen en verdere contactgegevens.

Aanvulling d.d. 27 feb:
De organisatie heeft laten weten dat inmiddels al zo veel hobby-artikelen zijn binnengekomen dat er alleen nog vraag is naar muziekinstrumenten (keyboards, djembe's, bonga's en andere slaginstrumenten). Alle gevers van hobby-artikelen worden hartelijk bedankt!


Zie ook:
15-11-11  Telefoonkaarten voor vreemdelingen in detentie

Informatie over de maandelijkse wakes die de Raden van Kerken organiseren bij het Kamp van Zeist vindt u in de Agenda.