30 januari 2012

Wijziging landgebonden asielbeleid Eritrea

Wijziging landgebonden asielbeleid Eritrea
In een brief van 25 januari jl. laat minister Leers aan de Tweede Kamer weten dat asielzoekers die afkomstig zijn uit Eritrea en het land illegaal zijn ontvlucht niet veilig kunnen terugkeren naar Eritrea. De minister baseert zich hierbij op het laatste ambtsbericht van november 2011. Asielzoekers uit Eritrea die illegaal het land hebben verlaten komen dus in aanmerking voor een verblijfsvergunning.


Bij asielzoekers die legaal Eritrea hebben verlaten, is volgens de minister niet op voorhand duidelijk dat zij gevaar lopen bij vrijwillige terugkeer: "Van hen wordt verwacht dat zij zelfstandig terugkeren maar ook zij kunnen, vanwege de risico’s die dit oplevert, niet gedwongen worden uitgezet."

De wijziging van het beleid betekent dat er voor uitgeprocedeerde asielzoekers die Eritrea illegaal hebben verlaten thans mogelijkheden zijn om een nieuwe asielaanvraag in te dienen. Betrokkenen kunnen in dat geval het beste contact hierover opnemen met hun advocaat.


Meer informatie:
De brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel aan de Tweede Kamer d.d. 25 jan 2012

Zie ook:
12-08-11  Geen zicht op uitzetting naar Eritrea