03 april 2009

Staatssecretaris van Justitie blij met klacht INLIA

In de Tweede Kamer is afgelopen woensdag 1 april gesproken over de uitzettingen naar Somalië met inschakeling van het particuliere Zuid–Afrikaanse bedrijf SMI.

Staatssecretaris van Justitie Albayrak gaf tijdens het debat naar aanleiding van een aantal vragen van de heer De Wit van de SP aan, dat zij niet uitsluit in de toekomst gebruik te maken van de diensten van particuliere instanties, maar dat dit dan zal gebeuren op basis van duidelijke en transparante afspraken, die contractueel zullen worden vastgelegd. Dit om een beter toezicht en een betere controle op het handelen van deze particuliere instanties mogelijk te maken. De staatssecretaris gaf aan blij te zijn met de klacht van INLIA, waardoor Justitie haar lessen in deze heeft geleerd. 

INLIA is nog niet tevreden met dit antwoord, aangezien de staatssecretaris aangeeft in de toekomst mogelijk toch weer gebruik te zullen maken van de diensten van particuliere instanties. Tevens is nog altijd onduidelijk met wat voor documenten de betreffende Somalische asielzoekers destijds werden uitgezet en of de terugkeer (voor allen) daadwerkelijk is gerealiseerd. Om deze reden zal INLIA dan ook nog om nadere opheldering vragen aan staatssecretaris Albayrak over de feitelijke consequenties van haar uitspraken.

De PvdA-fractie stelde in het debat bij monde van haar woordvoerder, de heer Spekman: “de koningin van de regels heeft dus zelf de regels overtreden”, doelend op vml. minister van Vreemdelingenzaken Verdonk, onder wiens verantwoordelijkheid zaken werden gedaan met SMI en “een bemiddelaar in Somalische paspoorten”.

 

Lees ook:
31-03-09  Uitzettingspraktijk naar Somalië op rechtmatigheid getoetst
16-03-09  Uitspraken Albayrak over Somalische asielzoekers

Dossier Somalië