09 april 2009

Verdonk, wiskunde en de cijfers

“Asielbeleid Albayrak een flop” is de kop van een artikel dat op 3 april jl. verscheen op de website van Trots op Nederland, de politieke beweging van mevrouw Rita Verdonk, de voormalig minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Daarin stelt Verdonk het niet eens te zijn met kritische uitspraken over de IND van enkele collega-kamerleden, die ze de vorige week deden tijdens Algemeen Overleg tussen de staatssecretaris van Justitie en de Vaste Kamer Commissie voor Justitie.  Nu is Verdonk zelf lid van deze Kamercommissie, maar ze was tijdens dit twee dagen durende overleg (1 en 2 april 2009) niet aanwezig. Verdonk verkiest dit debat kennelijk te voeren via haar website en niet op de plek waar ze dat hoort te doen en waar je ook weerwoord krijgt, nl. in de Tweede Kamer.

Tijdens het Algemeen Overleg werd o.a. gesproken over de cijfers rondom de in- en uitstroom van asielzoekers (Rapportage vreemdelingenketen juli-december 2008). Een aantal leden van de kamercommissie had kritiek op die cijfers: “het is een chaos bij de IND” (Fritsma, PVV), “de cijfers zijn niet helder” (van de Camp, CDA), “er zijn nog veel zwarte gaten” (Spekman, PvdA). Verdonk geeft op haar website aan dat “er geen concrete cijfers worden gegeven omdat dit kabinet niet naar buiten wil brengen dat het asielbeleid van Albayrak een flop is”. Om haar betoog kracht bij te zetten vergelijkt Verdonk het huidige aantal eerste asielaanvragen met die in de jaren 2005 en 2006 (toen zij zelf als minister verantwoordelijk was voor de IND en de cijfers!). Toen zouden er volgens haar 4.550 resp. 5.850 eerste asielaanvragen zijn geweest en onder het huidige kabinetsbeleid van Albayrak zijn er 12.561 eerste asielaanvragen.

In de IND-cijfers van de jaren 2005 en 2006 wordt echter niet aangegeven hoeveel asielaanvragen een eerste en hoeveel aanvragen een tweede of daaropvolgende asielaanvraag betrof. Pas vanaf het jaar 2007 werd dit voor het eerst door de IND bijgehouden. De IND vermeldt dit ook in een noot bij de cijfers van 2006 (zie toelichting op de asielinstroom). Verdonk vergelijkt dus cijfers met elkaar die helemaal niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Van Verdonks cijfers en de naar aanleiding daarvan getrokken conclusies klopt dus niets, en om met de woorden van mevrouw Verdonk zelf te spreken: “je hoeft geen wiskunde te hebben gestudeerd om dat te begrijpen”.