25 augustus 2011

Ambtsbericht voorspelt de toekomst...

Ambtsbericht voorspelt de toekomst...
Op 24 augustus jl. is er een nieuw ambtsbericht over Afghanistan verschenen.

Vreemd genoeg vermeldt dit bericht op pagina 4 bij de 'Inleiding' letterlijk: Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van juli 2010 tot en met augustus 2011.. Dit is nogal opmerkelijk, daar het bericht al op 24 augustus is verschenen en een feitelijke weergave van de situatie in Afghanistan pretendeert te geven tot en met augustus 2011.

Bekend was al wel dat de feitelijke situatie in een land van herkomst in ambtsberichten nogal eens gunstiger wordt beschreven dan die in werkelijkheid is, maar nu kan het ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs de toekomst voorspellen...

Indien bij een asielzoeker een dergelijke 'ongerijmdheid' in zijn asielaanvraag wordt aangetroffen wordt deze ongeloofwaardig gevonden en daarop afgewezen. Zou met dit ambtsbericht eigenlijk niet hetzelfde moeten gebeuren?
Dat zal echter wel niet, want als er in stukken van de IND of het ministerie dergelijke fouten worden gemaakt wordt dit meestal als 'kennelijke verschrijving' door de vingers gezien!


Zie de gewraakte passage in het ambtsbericht van aug 2011.