26 augustus 2011

Boze reacties op besluit Leers jongerenproject te stoppen

Boze reacties op besluit Leers jongerenproject te stoppen
Het besluit van minister Leers om de subsidie aan het Perspectief-project voor jonge asielzoekers per 1 juli 2011 te stoppen heeft geleid tot veel boze reacties van o.a. gemeenten en kinderrechtenorganisaties. Kamerlid Hans Spekman, destijds als wethouder in de Gemeente Utrecht al nauw betrokken bij het project, vreest dat kwetsbare jongeren in de illegaliteit en criminaliteit zullen verdwijnen..

Namens de kinderrechtenorganisaties Defence for Children International en UNICEF spreken Martine Goeman en Karin Kloosterboer in een verklaring van een desastreuze ‘summersale’ van de minister, die in strijd is met de menselijke waardigheid van de jongeren en een ‘koopje’ biedt aan mensenhandelaren.
Het is een misvatting dat deze kwetsbare jongeren terugkeren wanneer we alles van hen afpakken, inclusief eten en onderdak. Vanuit de goot keren mensen niet terug naar hun land van herkomst. In plaats daarvan worden zij nog kwetsbaarder voor uitbuiting en verliezen zij alle kracht en zicht op een perspectief.”

Naar aanleiding van de brief van wethouder Norder van Den Haag namens negentien gemeenten aan minister Leers (d.d. 5 juli 2011) heeft kamerlid Spekman op 18 juli jl. schriftelijke vragen gesteld. Deze zijn nog steeds niet beantwoord; minister Leers heeft op 10 aug jl. de Tweede Kamer een ‘uitstelbriefje’ gestuurd.


Meer informatie:
"Leers jaagt jongeren de criminaliteit in" (Trouw 16-08-11, voorpagina)
"Dit merk je in de criminaliteitscijfers" (Trouw 16-08-11, interview met Hans Spekman)
Kamervragen van Hans Spekman (ingediend op 18-07-11, met mededeling van minister Leers d.d. 10-08-11)
"Summersale minister Leers desastreus voor jonge asielzoekers" (verklaring DCI en UNICEF, 22-08-11)
"Project jonge asielzoekers op de tocht" (Trouw, 25-08-11)

Zie ook ons bericht:
11-07-11  Rijk stopt steun aan Perspectief-projecten voor jongvolwassen asielzoekers