24 augustus 2011

PKN-scriba Plaisier: plicht op te komen voor vervolgde christenen

In het ‘Commentaar bij de Tijd’ op de site van de PKN besteedt scriba dr Arjan Plaisier aandacht aan de wereldwijde christenvervolging. Hij roept christenen in het vrije westen op het lot van vervolgde broeders en zusters in de openbaarheid te brengen en op te komen voor hun rechten, gebaseerd op het Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hij stelt ook dat het lot van verdrukte christenen en andere religieuze minderheden vaak onderbelicht is gebleven. “Het heeft bijvoorbeeld lang geduurd voor het duidelijk werd dat het zeer riskant is christelijke asielzoekers uit Iran terug te sturen naar hun land. En nu dit eenmaal wel duidelijk is, is de nieuwste truc botweg ontkennen dat de betreffende asielzoeker christen is. Zo doen we of onze morele neus bloedt en offeren we daar mensenlevens voor op.”

Lees de volledige tekst d.d. 18 augustus 2011 op de site van de PKN.