29 augustus 2011

Raad van State draait 180 graden in folteringszaken

Raad van State draait 180 graden in folteringszaken
In een uitspraak van 17 augustus jl. heeft de Raad van State geoordeeld dat, als verklaringen van een asielzoeker over folteringen worden ondersteund met medisch bewijs, de IND hier niet zomaar aan voorbij kan gaan. Dit lijkt een vrij logische uitspraak; de Raad van State oordeelt hiermee ook in lijn met een recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in een zaak tegen Zweden, die aangeeft dat er in dat soort gevallen een onderzoeksplicht rust op een immigratiedienst.  

Vóór deze uitspraak van het EHRM kwam de Raad van State echter tot hele andere uitspraken in zaken waarbij verklaringen over folteringen werden ondersteund met medisch bewijs. In eerdere uitspraken vond de Raad van State nog dat, als de IND het verhaal van de asielzoeker ongeloofwaardig vond, zij verder niet hoefde in te gaan op de vraag of de gestelde littekens kunnen duiden op martelingen. Met de uitspraak van 17 augustus jl. is de Raad van State terecht 180 graden omgedraaid. De 'oude' jurisprudentie van de Raad van State is daarmee nu dan ook eindelijk achterhaald.


Lees hier de recente uitspraak van 17 augustus 2011,
en hier de 'oude' uitspraak van 24 februari 2005.