27 april 2011

Tientallen asielzoekers met psychische problemen op straat

De tragische gebeurtenissen deze maand op de Dam in Amsterdam en in Baflo hebben de aandacht van de media gevestigd op een al veel langer bestaand probleem. Veel asielzoekers die lijden aan PTSS, psychoses etc. komen desondanks buiten de voorzieningen terecht, met alle risico’s van dien voor hen zelf en voor de samenleving..

Het programma EenVandaag besteedde in zijn uitzending van 26 april 2011 aandacht aan deze problematiek. De redactie sprak o.a. met de heer Abdo uit Syrië, die vorig jaar op 23 september, mede dankzij inspanningen van de Raad van Kerken van Emmen en INLIA, op het laatste nippertje toch niet uit het AZC Emmen hoefde te vertrekken. De heer Abdo is invalide geraakt als gevolg van martelingen in Syrië, hij lijdt aan PTSS en is suïcidaal.

Ook INLIA-directeur John van Tilborg komt in de uitzending aan het woord. Hij wijst erop dat zich in meer gemeenten vergelijkbare situaties voordoen van getraumatiseerde, psychisch zieke asielzoekers die een gevaar voor zichzelf en de samenleving vormen als er niet adequaat meer naar ze wordt omgezien. Sommige gemeenten bieden nog noodvoorzieningen zoals wat leefgeld en incidenteel opvang, maar dat zijn tijdelijke noodverbanden die onvoldoende aansluiten bij de medisch noodzakelijke zorg en opvang die deze psychiatrische patiënten zouden moeten krijgen. De rijksoverheid zou hierin zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

Psychiater dr Kees Laban, die veel asielzoekers met PTSS behandelt, wijst erop dat voor een succesvolle behandeling een stabiele omgeving vereist is. Een lange, slepende asielprocedure die mensen in jarenlange onzekerheid houdt verergert de problematiek juist.

De uitzending van EenVandaag kunt u op hun site terugzien.


Meer informatie:
In veel gevallen worden verzoeken om een verblijfsvergunning op medische gronden afgewezen op basis van een beoordeling door het Bureau Medische Advisering van de IND. Bij deze beoordeling (veelal door basisartsen, die zich in de meeste gevallen alleen op het papieren dossier baseren en de patiënt dan niet zelf zien) wordt alleen onderzocht of de behandeling of medicatie die de asielzoeker nodig heeft in het land van herkomst in het algemeen beschikbaar is, niet of de betreffende asielzoeker toegang heeft tot de voor hem of haar noodzakelijke medische zorg. Na afwijzing door de IND komen mensen in Nederland op straat terecht als ze niet (kunnen) voldoen aan hun ‘vertrekplicht’.
Het programma Zembla zond hierover op 22 januari 2011 de reportage ‘Ziek en uitgezet’ uit, die u hier kunt terugzien.

Ook uit onderzoek van de organisatie PHAROS bleek dat “psychische klachten in ernst en in mate  verergeren naarmate de mensen langer in de asielprocedure zitten en in de opvang verblijven”.
Lees verder op de website van PHAROS.

Zie ook ons bericht van 27-09-10 over dhr Abdo.