14 april 2011

Vereniging 'Wij Blijven!' opgericht

Vereniging 'Wij Blijven!' opgericht
De kinderrechtenorganisatie Defence for Children International heeft de vereniging 'Wij blijven!' opgericht. Asielzoekerskinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven maar nog steeds geen verblijfsvergunning hebben kunnen lid worden van deze kinder- en jongerenclub. Zij horen in Nederland thuis.

Met deze actie wil DCI, gesteund door Kerk in Actie, UNICEF en INLIA, bereiken dat er een oplossing komt voor kinderen zonder verblijfsvergunning die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. 'Wij blijven!' kan lokale acties voor individuele kinderen ondersteunen en grote gezamenlijke acties organiseren. Door lid te worden en mee te doen kunnen de kinderen zelf aan de Tweede Kamerleden en de minister duidelijk maken dat zij betere regels moeten gaan maken voor minderjarige asielzoekers en migranten.

Vorig jaar april nam de Tweede Kamer de zogenaamde 'wortelingsmotie' aan. In deze motie van de leden Spekman (PvdA) en Anker (ChristenUnie) wordt de regering gevraagd de Vreemdelingenwet zodanig aan te passen dat in de Nederlandse samenleving gewortelde kinderen, die meer dan 8 jaar, waarvan minstens 2 jaar rechtmatig, in Nederland hebben verbleven een verblijfsvergunning krijgen.

De minister voor Immigratie en Asiel schreef in december vorig jaar aan de Kamer dat hij de motie niet wil uitvoeren. Toch blijkt uit zijn recente beslissing t.a.v. het Afghaanse meisje Sahar dat hij aansluiting heeft gezocht bij de wortelingsmotie door in het nieuwe beleid voor verwesterde meisjes uit Afghanistan ook het criterium van acht jaar verblijfsduur te hanteren.

Kinderen zonder verblijfsvergunning die jonger die achttien jaar zijn, al langer dan vijf jaar in Nederland wonen en waarvoor al langer dan vijf jaar geleden een verblijfsvergunning is aangevraagd kunnen lid worden van 'Wij blijven!' Ga voor het aanmeldformulier naar de site van Defence for Children. Er is ook een petitie gestart om de minister op te roepen de door de Kamer aangenomen motie Spekman-Anker alsnog uit te voeren. Deze petitie is inmiddels door bijna 5.000 mensen ondertekend.


Meer informatie:
De tekst van de motie Spekman-Anker (Kamerstuk 19637 nr 1340) 'wortelingsmotie' d.d. 21 april 2010
De brief van minister Leers aan de Kamer d.d. 7 december 2010

Zie ook:
11-04-11  Nieuw beleid voor verwesterde meisjes uit Afghanistan
28-04-10  Kamer wil verblijfsvergunning voor in Nederland 'geworteld' kind