15 maart 2011

Kamervragen over kritiek Raad van Kerken

Naar aanleiding van de kritiek van de Raad van Kerken op het asielbeleid, geuit bij gelegenheid van het bezoek aan de VBL Ter Apel, heeft het kamerlid Rik Janssen (SP) vragen aan de minister gesteld. Onlangs zijn deze door minister Leers beantwoord.

Zoals te verwachten viel deelt de minister de kritiek van de Raad niet, dat de situatie van asielzoekers in vergelijking met vijftien jaar geleden achteruit is gegaan. De overheid slaagt er nu volgens de minister veel beter in asielzoekers eerder duidelijkheid te geven, mede dankzij de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en de recente wijzigingen van de asielprocedure per 1 juli 2010. De minister schrijft dat er wel 'veel vreemdelingen zijn die lang in opeenvolgende procedures zitten'. Om 'het stapelen van procedures en verlengen van verblijf tegen te gaan, heb ik inmiddels een totaalpakket aan maatregelen gepresenteerd, waarmee ik ga zorgen dat de vreemdeling, op een zorgvuldige manier, nog sneller duidelijkheid krijgt.'

Noodopvang vindt de minister 'niet alleen onwenselijk maar ook onnodig'.

In reactie op de uitspraak van de Raad van Kerken dat het toepassen van de regel 'eens een illegaal altijd een illegaal' niet acceptabel is zegt de minister iets opmerkelijks: het 'primair doel' van strafbaarstelling van illegaliteit is 'het voorkomen en bestrijden van illegale immigratie en verblijf.  De handhaving hiervan zal zich vooral richten op criminele en overlastgevende personen (...)'  'Strafbaarstelling van illegaal verblijf betekent echter niet dat vreemdelingen na verloop van tijd niet in aanmerking zouden kunnen komen voor rechtmatig verblijf in Nederland in bijzondere omstandigheden.'

Op korte termijn zal er een gesprek plaatsvinden tussen minister Leers en een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland.


Lees hier de volledige tekst van de vragen en antwoorden d.d. 28 feb 2011.

Meer informatie:
Over de brede maatschappelijke coalitie tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf zie het bericht van 09-03-11 en de speciale website www.geenstrafbaarstelling.nl.
Over 'stapelen' en 'verlengen' zie ons bericht van 11-02-11.
Twee berichten over het kerkelijk bezoek aan Ter Apel verschenen op 02-02-11.
Op 01-07-10 schreven we al over de wijzigingen in de asielprocedure per die datum.