19 januari 2011

Minister Rosenthal deelt zorgen PKN over Irakese christenen

Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft de PKN laten weten de zorgen over de situatie van christenen in Irak te delen. Hij schrijft dit in antwoord op de brief die het moderamen van de synode van de PKN op 25 november 2010 aan de regering stuurde. Het kabinet ziet echter geen aanleiding tot wijziging van het beleid t.a.v. Irak..

Nederland is van mening dat de Iraakse autoriteiten alle bevolkingsgroepen en minderheden, waaronder ook christenen, dienen te beschermen en dat de vrijheid van godsdienst moet worden gerespecteerd. Bij het beoordelen van asielverzoeken van Irakezen worden christenen wel als 'kwetsbare minderheidsgroep' aangeduid.

De brief van minister Rosenthal eindigt met de opmerking "dat van personen die in het land van herkomst een minderheidsreligie aanhangen niet wordt verlangd dat zij deze verborgen houden".


De brief van minister Rosenthal d.d. 22 december 2010 is in zijn geheel te lezen op de site van de PKN.
Wij berichtten op 29 november 2010 over de brief van het moderamen aan minister-president Rutte.