18 januari 2011

Weer kritiek op vreemdelingenbewaring

Op 21-7-10 schreven wij op deze site al over de problemen in en de kritiek op de vreemdelingenbewaring in Nederland. Die kritiek werd geleverd door o.a. Amnesty International, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en door Justitia et Pax. Onlangs heeft het Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten van de Verenigde Naties (CESCR) zich – mede dankzij de schaduwrapportage van Justitia et Pax van mei 2010 - daarbij aangesloten.
Het Comité is zeer bezorgd over de vaak lange duur van opsluiting van asielzoekers en betreurt het dat migranten zonder verblijfsvergunning, waaronder gezinnen met kinderen, geregeld op straat worden gezet. Ook de gebrekkige toegang tot zorg en onderwijs voor ongedocumenteerde migranten vindt men zorgelijk.
Het Comité doet in zijn rapport (van 19 nov 2010) twee aanbevelingen aan de Nederlandse regering. Deze dient er voor te zorgen dat de detentie alleen in uiterste noodzaak en alleen voor de kortst mogelijke periode wordt toegepast en dat de basisrechten van huisvesting, gezondheid en onderwijs worden gerespecteerd voor migranten zonder verblijfsvergunning.

 
Lees hier het artikel op de site van Justitia et Pax.
Lees hier het bericht over de kritiek op de vreemdelingenbewaring op de site van INLIA van 21-07-10