26 november 2010

Asielaanvragen ten onrechte afgewezen door fouten in taalanalyse

Asielaanvragen ten onrechte afgewezen door fouten in taalanalyse
Taalkundig antropoloog Jan Blommaert van de universiteit van Tilburg laat in een prijswinnend artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Current Anthropology zien dat asielaanvragen vaak worden afgewezen op grond van een foutief oordeel over de taal.
In het artikel toont hij in een taalkundige reconstructie hoe de asielaanvraag van een asielzoeker uit Rwanda door het Britse Home Office door verkeerde aannames over taal wordt afgewezen. Dit overkomt veel asielzoekers. Zij zijn bij voorbaat al kansloos omdat westerse immigratiediensten de dominante taal in het land van herkomst als norm stellen. Volgens Blommaert is deze normstelling te star en moet bij de analyse de gebruikte taal niet alleen gekoppeld worden aan een plaats (een land), maar ook aan tijd, zoals de persoonlijke levensgeschiedenis. De gevolgen voor een foutieve afwijzing kunnen voor de asielzoekers immers het verschil betekenen tussen leven of dood.
 
De problemen met de taalanalyse door de IND, waarvan de contra-expertise vaak wordt gedaan door de Taalstudio, zijn al vaker ter sprake gekomen, bijvoorbeeld door student Arabisch Joachim Detailleur. Hij noemt in zijn doctoraalscriptie (oktober 2010) een tweetal rapporten met een foutpercentage van 13 en 25 % bij het bepalen van de herkomst van asielzoekers op basis van de taalanalyse. Het gevolg van deze fouten is dat deze mensen het risico lopen te worden ‘teruggestuurd’ naar landen waar ze helemaal niet vandaan komen.
 
Een bijkomend probleem m.b.t. de taalanalyse, waarop op deze site al eens is gewezen, is de vergoeding die het vertaalbureau krijgt voor de contra-expertise: deze is nl. sinds 1 maart 2009 door het COA verlaagd naar € 800,-, waardoor de asielzoeker zelf  € 663,- op tafel moet leggen. De Taalstudio is echter bereid voorlopig een lager tarief van € 995,- te hanteren voor een beperkte contra-expertise, zie ook het onderstaande pdf-bestand.

tarief taalstudio.pdf