29 november 2010

Protestantse Kerk stuurt brief aan premier Rutte over Irak

Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in een brief aan minister-president Rutte aandacht gevraagd voor het geweld tegen burgers in Irak. De PKN maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van minderheden in Irak, waar op dit moment christenen in het bijzonder een doelwit van aanslagen lijken te zijn..  
De PKN wil opkomen voor het lot van medechristenen in Irak, maar ook in Iran en Afghanistan, die blootstaan aan extreem geweld en bedreiging. Daarom wordt de regering gevraagd om actief te zoeken naar mogelijkheden om een betere veiligheid van burgers te garanderen, en om "grote terughoudendheid te betrachten bij het repatriëren van uitgeprocedeerde Irakese vluchtelingen. Het kan toch niet zo zijn dat de Nederlandse regering zich beperkt tot de vraag hoe we zo snel mogelijk afkomen van Irakezen die vanwege hun situatie naar Nederland zijn gevlucht?" zo schrijft het moderamen.

Een uitgebreider bericht en de volledige tekst van de brief d.d. 25 november 2010 aan de premier vindt u op de site van de PKN.