24 november 2010

Verblijfsvergunning voor asielzoekers uit Mogadishu

Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft op 19 november aan de Tweede Kamer laten weten dat Somalische asielzoekers afkomstig uit Mogadishu in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning vanwege de slechte veiligheidssituatie in de hoofstad. Asielzoekers die afkomstig zijn uit Somaliland, Puntland of Sool en Sanaag zullen nog wel worden teruggestuurd.

Volgens het ministerie is het vliegveld in Mogadishu onder controle van de Transitional Federal Government (TFG) van Somalië en kunnen asielzoekers van hieruit dus veilig doorreizen naar o.a. Somaliland. Het ministerie noemt echter niet dat er nog steeds geen terugkeerovereenkomst is met de autoriteiten in Somaliland. Zij zullen deze asielzoekers dus helemaal niet toelaten tot hun grondgebied.

Zolang de terugkeer van Somalische asielzoekers die afkomstig zijn uit Somaliland, Puntland of Sool en Sanaag (door het ministerie omschreven als 'noordelijke, autonome gebieden') niet gewaarborgd is, zouden ook deze asielzoekers niet teruggestuurd mogen worden. Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) verbood Nederland op 16 augustus jl. al een asielzoeker die afkomstig was uit Somaliland uit te zetten naar Mogadishu (zie ons bericht van 19-08-10).
 
Uit het antwoord van de minister op kamervragen van het lid Voordewind (CU) blijkt "dat een Somalische asielzoeker die zijn identiteit en zijn afkomst uit Mogadishu aannemelijk maakt, in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd (...) tenzij betrokkene een vestigingsalternatief heeft." In Mogadishu is namelijk naar moet worden aangenomen thans een situatie "als bedoeld in artikel 15c van de Kwalificatierichtlijn (2004/83 EG)".  Maar, vervolgt de minister, "voor andere gebieden in Somalië is er op dit moment geen aanleiding om te concluderen dat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 15c van de Kwalificatierichtlijn."

Het lijkt er dus op dat het ministerie van mening is dat asielzoekers die afkomstig zijn uit een aantal provincies in Centraal- en Zuid-Somalië, die onlangs veilig verklaard werden door de Raad van State (zie ons bericht van 05-11-10), ook teruggestuurd kunnen worden. Deze gebieden zijn volgens het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), Amnesty International en Human Rights Watch echter helemaal niet veilig.


Lees hier het nieuwsbericht d.d.19 nov 2010 "Ex-asielzoekers niet gedwongen naar onveilig Mogadishu" op de site van het ministerie.
Dit zijn de antwoorden van minister Leers d.d. 19 nov 2010 op de vragen van Voordewind.

Zie ook:
10-11-10  Toch uitzettingsstop Somalië
25-10-10  Rechtbank Den Bosch: uitzetting via Mogadishu is te onveilig
13-09-10  UNHCR: situatie in Mogadishu verder verslechterd

Meer berichten over dit onderwerp vindt u in het Dossier Somalië.

Noot:  De EU-kwalificatierichtlijn art 15c spreekt over een gebied met "een dermate hoge mate van willekeurig geweld (...) dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar dat gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op schending van artikel 3 EVRM."