18 juni 2009

Conferentie WCC over strijd tegen racisme

Van 14 tot 17 juni heeft in Doorn een conferentie van de Wereldraad van Kerken plaatsgevonden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Programme Combatting Racism. Tijdens de openbare openingsviering op zondag in de Maartenskerk in Doorn preekte de algemeen secretaris van de Wereldraad, dr Sam Kobia, over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij noemde de bijbel ‘het ultieme immigratiehandboek’.

De besloten slotviering vond plaats in de kapel van Conferentiecentrum Hydepark in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix. De secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, ds Klaas van der Kamp, sprak daarbij uit dat de aanwezigheid van HM de Koningin het belang onderstreept van wat in Doorn is besproken.

 De directeur van INLIA, John van Tilborg, was door de Wereldraad en de Nederlandse Raad van Kerken uitgenodigd aan de conferentie deel te nemen, als rapporteur mee te werken en een bijdrage te leveren aan de openings- en slotviering.

 De slotverklaring roept kerken in de hele wereld op om prioriteit te geven aan de strijd tegen racisme en andere vormen van uitsluiting. In de woorden van de voorzitter van de conferentie, ds Deenabandhu Manchale: “er is maar één ras en dat is het menselijk ras”.

 

Zie voor meer informatie de sites van de Raad van Kerken in Nederland (http://www.raadvankerken.nl/?b=742), de PKN (http://www.pkn.nl/2)  en KerkinActie (www.kerkinactie.nl).