21 oktober 2010

Gemeente Utrecht zet noodopvang ook in 2011 voort

Gemeente Utrecht zet noodopvang ook in 2011 voort
Het gemeentebestuur van Utrecht trekt ook in 2011 geld uit voor de noodopvang van dakloze asielzoekers. Wethouder Victor Everhardt (D66, zie foto) noemde dat tegenover Trouw op 21 oktober jl. "geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid".

Op grond van het bestuurakkoord tussen Justitie en de VNG (25 mei 2007) zouden de gemeenten per 1 januari 2010 hun noodopvang hebben moeten sluiten. Daarbij werd echter wel verondersteld dat als gevolg van sluitend rijksbeleid de gemeenten ook niet meer met dakloze asielzoekers in hun gemeente geconfronteerd zouden worden. De realiteit van vandaag is helaas een andere. En de speciale telefoonlijn die Justitie aan gemeenten beschikbaar heeft gesteld voor vragen over dakloze asielzoekers biedt daarvoor geen oplossing, aldus wethouder Everhardt.

De Gemeente Utrecht stelt daarom in 2011 € 600.000 beschikbaar aan de organisatie STIL en het Steunpunt Perspectief ex-AMA's. Dit besluit is mede genomen op basis van uitspraken van rechters en de berisping van het Europees Comité voor Sociale Rechten (zie daarvoor o.a. ons bericht van 02-03-10). De wethouder: "Het kabinet kan ons wel van alles opleggen, maar er zijn nationaal en internationaal rechters die wijzen op de zorgplicht van gemeenten. Wij willen vluchtelingen die het Rijk op de keien zet en die in Utrecht aankloppen voor onderdak niet uit het oog verliezen. Die groep willen we zichtbaar houden: in de noodopvang dus".

De wethouder wijst er op dat er meer gemeenten zijn die worstelen met de problematiek van op straat gezette asielzoekers en hoopt hierover snel met de nieuwe minister te kunnen overleggen.

Zie ook:
29-04-10  De minister, de halve waarheid en een dooie mus
09-04-10  Rechtbank dwingt Gemeente Utrecht tot noodopvang
14-01-10  Noodopvang - hoe nu verder?
07-12-09  Rapportage noodopvang Gemeente Utrecht