22 oktober 2010

Uitzettingen naar Irak niet opgeschort

De nieuwe minister voor Immigratie en Asiel, Gerd Leers, ziet geen reden om de uitzetting van Irakezen op te schorten. Volgens de minister is er "geen sprake van een dusdanig extreme situatie van algemeen geweld dat elke uitzetting in strijd zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)". Dit zei de minister nadat de UNHCR Nederland nogmaals had opgeroepen vanwege de veiligheidssituatie in Irak niet langer tot uitzettingen over te gaan..

De UNHCR-afgevaardigde voor Irak, de heer Daniel Endres, was op 20 oktober jl. in Den Haag en vroeg Nederland en andere Europese landen voorlopig geen Irakezen terug te sturen, omdat de situatie in Irak te onveilig is zolang er geen nieuwe regering is.

Ook Amnesty International heeft Nederland al eerder opgeroepen onmiddellijk te stoppen met het gedwongen terugsturen van afgewezen asielzoekers naar Irak.

De Nederlandse autoriteiten hebben echter voor 3 november a.s. een nieuwe groepsuitzetting naar Irak gepland. Omdat Nederland ondanks deze oproepen doorgaat met uitzettingen, in ieder geval tot na het verschijnen van een nieuw ambtsbericht van Buitenlandse Zaken, zullen naar verwachting veel rechtshulpverleners in het belang van hun cliënt een beroep doen op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het EHRM heeft in ieder geval in één Irakese zaak al een interim measure getroffen. Hierbij ging het om een Irakees die activiteiten had verricht voor de Amerikanen.

Ook in het geval van Somalië blijft de Nederlandse overheid vasthouden aan het uitzetten van asielzoekers naar Mogadishu, ondanks de oproepen van UNHCR, Amnesty International en Human Rights Watch om dit niet te doen. Het EHRM heeft inmiddels in een aantal Somalische zaken ook al een interim measure uitgesproken.


Lees hier het officiële bericht van het ministerie van BZK d.d. 21 oktober 2010.

Lees hier de antwoorden van minister Leers op de vragen van het kamerlid Voordewind (ChristenUnie) van 9 september jl. over de groepsuitzetting naar Irak die op 8 september 2010 plaatsvond.

Op de site van de ChristenUnie zijn de aanvullende vragen te lezen, die Joël Voordewind op 21 oktober heeft gesteld. Ook de ChristenUnie pleit voor uitstel van uitzettingen naar Irak. "Zolang de onduidelijkheid [over de veiligheidssituatie in Irak] bestaat hebben wij de plicht deze mensen te beschermen", aldus Voordewind, die in 2008 zelf een werkbezoek aan Irak heeft gebracht om onderzoek te doen naar de leefsituatie van Irakese christenen.

Het standpunt van Amnesty vindt u in dit bericht van 21 mei 2010.

Zie ook:
23-09-10 Justitie zet opnieuw groep Irakezen uit
22-06-10 Kamervragen over uitzettingen naar Irak